Voor 16 oktober 2020 niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de SVB

Heb je een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En kon jouw zorgverlener door het coronavirus niet komen werken tussen 1 maart en 1 juli 2020? Dan heb je je zorgverlener doorbetaald voor deze niet-geleverde zorg. En je hebt de niet-geleverde zorg zelf bijgehouden. Je kunt nu tot 16 oktober 2020 deze niet-geleverde zorg doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tussen 1 maart en 1 juli 2020 mocht je alle niet-geleverde zorg met jouw pgb uit de Wlz doorbetalen aan je zorgverlener. Vanaf 1 juli 2020 zijn de maatregelen gestopt. Bij dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg en bij kleinschalige wooninitiatieven mocht je de niet-geleverde zorg nog doorbetalen tot 1 augustus 2020.

Niet-geleverde zorg doorgeven aan de SVB

Heb je jouw zorgverlener in deze periode betaald, terwijl er geen zorg is geleverd? Via svb.nl/pgb/ngz  geef je uiterlijk 16 oktober 2020 je betalingen voor niet-geleverde zorg door aan de SVB. Maak je gebruik van het pgb portaal? Dan download je het formulier van svb.nl/pgb/ngz en stuurt dit per post op naar de SVB.

Al jouw Wlz-zorg is geleverd

Heb je niet te maken gehad met niet-geleverde zorg? Dan hoef je niets te doen. Geef je niets door? Dan gaat je zorgkantoor ervanuit dat alle gedeclareerde Wlz-zorg geleverd is.

Wat vinden wij?

Er zijn nog steeds kwetsbare budgethouders die om zichzelf, hun zorgverleners en naasten te beschermen geen of minder zorgverleners kunnen laten komen. Ook is nu meer dan duidelijk dat het coronavirus nog even blijft. Daarom vinden wij dat je niet-geleverde zorg als gevolg van corona(maatregelen) het hele jaar moet kunnen doorbetalen. Al vanaf het begin zetten wij in op deze oplossing en dringen daar in onze lobby op aan. Niet alleen voor een pgb uit de Wlz, maar ook voor mensen met een pgb uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw). We houden je op de hoogte over alle maatregelen die nog gaan komen.

Wat doen we voor jou?

Heb je vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via [email protected]  of bel onze advieslijn. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.