VN toetst Nederland op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap

De Verenigde Naties (VN) gaat Nederland toetsen op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Het VN-comité in Genève heeft hiervoor een lijst met vragen gemaakt en aan de Nederlandse staat gestuurd.

Deze vragenlijst is gemaakt aan de hand van de rapportage van de Nederlandse staat uit 2018 en de rapportages van het College voor de Rechten van de Mens, MindRights en de schaduwrapportage Alliantie VN-verdrag Handicap.

In 2019 hebben wij samen met Ieder(in), MIND, LFB, Coalitie voor Inclusie de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap gepresenteerd. Uit deze rapportage bleek dat op veel gebieden de positie van mensen met een beperking achteruit is gegaan sinds de invoering van het verdrag in 2016.

De vragen van het VN-comité gaan over verschillende onderwerpen, zoals onderwijs, werk, inkomen, mobiliteit, zorg en ondersteuning, privacy, beleid rond dwang en drang. De komende maanden gaan de betrokken ministeries de vragen beantwoorden.

In oktober 2022 of maart 2023 bespreekt het comité in Geneve de antwoorden met de Nederlandse overheid. Hier zijn ook zijn mensen van de belangenbehartigingsorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens bij aanwezig. Daarna publiceert de VN haar conclusies en Nederland krijgt daarmee een ‘rapportcijfer’ van het VN-comité.

Wil je meer weten over de lijst met vragen? Lees dan het nieuwsbericht van Iederin:

Wil je meer weten over de schaduwrapportage Alliantie VN-verdrag Handicap lees dan onze eerdere nieuwsberichten: