VGZ stelt nieuwe regels voor zzp’er in woon/ouderinitiatief

Zorgkantoor VGZ staat het niet meer toe dat budgethouders met zzp’ers werken in ‘onderaannemerschap’. Een maatregel die ook ouderinitiatieven treft die met zzp’ers werken en waarvan de bewoners een overeenkomst sluiten met het ouderinitiatief. Dit beschouwt VGZ als ‘onderaannemerschap’ en dat wordt niet meer getolereerd. Dit levert problemen op. Wij zitten deze week met dit zorgkantoor aan tafel om, naast andere zaken, op te komen voor het belang van de ouderinitiatieven.

Wanneer ouderinitiatieven gebruik maken van zzp’ers, verplicht VGZ het ouderinitiatief om alle zorgverleners in dienst te nemen. VGZ ziet dit als ‘onderaannemerschap’. Lukt in dienst nemen niet dan moeten budgethouders contracten afsluiten met elke individuele zzp’er. Deze maatregel zou gelden voor alle woon- en ouderinitiatieven die zorg en ondersteuning inkopen met een pgb.

Verklaring VGZ

De motivering van VGZ is hierbij als volgt: ‘Het is verplicht voor iedere Wlz pgb-houder binnen uw woonvoorziening om zowel met organisatie X als ook voor organisatie Y c.q. een mogelijke andere aanbieder van de dagbesteding een eigen overeenkomst af te sluiten voor pgb-zorg.’

Ook zegt VGZ tegen een budgethouder: ‘Wij hebben geconstateerd dat er sprake is van onderaannemerschap. Dit is niet langer toegestaan. U bent verplicht om met elke zorgverlener zelf een aparte zorgovereenkomst af te sluiten. Dit kunt u terugvinden in artikel 5.23 lid 4 sub d van de Regeling langdurige zorg en artikel 3.6.4 van het Besluit Langdurige zorg.’

Ouderinitiatieven tijdelijk in de wacht

Onze directeur Aline Molenaar heeft vorige week contact gehad met VGZ. Er is afgesproken dat VGZ het beleid voor ouderinitiatieven in de wacht zet, zolang er geen duidelijkheid is over het onderaannemerschap. Dit lezen we niet terug op hun website. Hier staat het volgende onder ‘Zorg door onderaannemers’:

‘Met uw pgb mag u alleen zorgverleners betalen die een zorgovereenkomst met u hebben. Deze zorgverleners mogen geen onderaannemers inschakelen. Dit betekent dat zij de te verlenen zorg niet aan een ander mogen uitbesteden.

Let op: ouderinitiatieven maken vaak gebruik van onderaannemers. We ondersteunen ouderinitiatieven van harte en vragen u daarom hierover contact met ons op te nemen.’

Problemen oplossen

Dit nieuwe beleid over onderaannemerschap van VGZ stelt ook wooninitiatieven gerund door ondernemers/zorgaanbieders voor grote problemen. Wij spannen ons in het komende gesprek ook in voor deze doelgroepen.