Zorgen over voorstellen

Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs, Oudervereniging Balans en Per Saldo maken zich ernstige zorgen over de voorstellen die nu op tafel liggen. Wij vinden dat de voorstellen onvoldoende uitgewerkt zijn en te weinig zijn getoetst bij ouders en jongeren. Zij zijn tenslotte de mensen waar het om gaat.

Jongeren met behoefte aan ondersteuning die succesvol onderwijs willen kunnen en blijven volgen zijn direct afhankelijk van de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. De voorstellen die nu op de planning staan om uit te gaan voeren dragen hier niet of onvoldoende aan bij. De keuzevrijheid van ouders en jongeren komt hierbij onder druk te staan, ze hebben te weinig inspraak op beslissingen die hen aangaan. Bijvoorbeeld over de keus van de zorgverlener, ouders en jongeren zouden met deze voorstellen niet meer zelf kunnen kiezen wie de zorg biedt.

Per Saldo heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met ouders en jongeren over de voorstellen en wat het met hen doet. Deze gesprekken helpen ons om de ministers ervan te overtuigen beslissingen te nemen waardoor kinderen/jongeren en hun ouders geholpen zijn. Want ieder kind heeft het recht om zichzelf te ontwikkelen en onderwijs te volgen.

Bron: vimeo.com

Meer weten?

Het live debat is op 27 maart van 14:30 tot 15:00 in de plenaire zaal in de Tweede Kamer. Live debat volgen

Brief OCW en VWS