Het is een aanvulling op ons bericht Pgb en corona, wat mag er nog wel en wat niet meer van 29 juni 2020. Je vindt dit bericht hiernaast.

Niet-geleverde zorg

Waarom mag ik de niet-geleverde zorg niet meer doorbetalen, terwijl er nog steeds corona is?

Inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld. Er mag nu meer dan in het begin van de coronacrisis. Maar de RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Zo moet iedereen zich houden aan de anderhalve  meter afstand. En heb je klachten dan kun je een coronatest laten doen. Terwijl je wacht op de uitslag of als je corona hebt dan kun je via de huisarts beschermende middelen krijgen. Hierdoor kan in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer doorgaan. En daarom mag je niet-geleverde zorg dus niet meer doorbetalen.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg en het vervoer naar de dagbesteding mag je tot en met 31 juli 2020 doorbetalen.

Onze aanvulling: het is wel de bedoeling dat je dagbesteding in overleg met jou er alles aan doet om ervoor te zorgen dat je er weer naar toe kan. In de handreiking van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) staat wat de dagbesteding hiervoor moet doen.

  • heb je een pgb en woon je in een kleinschalig wooninitiatief, dan mag je zorg die niet geleverd is tot en met 31 juli 2020 doorbetalen.

 

Ik wil vanwege het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik zorgverleners die hierdoor niet kunnen komen werken toch doorbetalen?

Nee, dat mag vanaf 1 juli 2020 niet meer. Bespreek altijd eerst met jouw zorgverlener(s) wat er wel kan. Ze kunnen met je meedenken. Het kan wel zijn dat je zorgverlener op zoek gaat naar ander werk, omdat hij niet meer bij jou kan werken. Dit kan betekenen dat je zelf later op zoek moet naar een nieuwe zorgverlener.

Ik heb een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en ga nu weer naar de dagbesteding. Dit is door de coronamaatregelen nog minder vaak. Hoe zorg ik ervoor dat mijn dagbesteding betaald krijgt? En moet ik hiervoor nog iets bijhouden?

Tot en met 31 juli 2020 betaal je de dagbesteding door zoals je gewend bent. Je moet wel opschrijven welke uren niet geleverd zijn. Je zorgkantoor kan om een lijstje vragen van de uren die niet zijn geleverd. Vanaf 1 augustus 2020 mag je alleen nog maar betalen voor dagbesteding waar je ook echt aanwezig bent geweest.

Vervoer

Kan ik veilig gebruik maken van vervoer?

Vervoer van en naar de dagbesteding is er weer zoveel mogelijk. Vervoerders hebben er met elkaar voor gezorgd dat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Ze hebben hierover regels gemaakt met het RIVM. Twijfel je of je veilig mee kunt gaan met je taxi? Bespreek je angst dan met het bedrijf dat jou vervoert.

Mijn taxibedrijf stuurt een rekening, terwijl ik niet mee geweest ben. Mag dat?

Heb je een pgb voor vervoer van je gemeente? Dan mag jouw taxi de ritten die je niet mee geweest bent in rekening brengen. Dit mag hij alleen als het gaat om vervoer van en naar familie, een uitje of naar de winkels.
Twijfel je toch nog dan kan je het altijd navragen bij je gemeente. Ook bij het vervoer moet je een lijstje bijhouden van wat er wel door jou is betaald, maar waar je geen gebruik van gemaakt hebt.

Extra kosten vanwege corona (EKC)

Kan ik na 1 augustus 2020 nog een aanvraag voor extra kosten doen?

Je kunt alleen een aanvraag voor extra kosten doen als je toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én je niet uitkomt met je budget. Dus als het binnen je budget past, kun je geen extra kosten corona aanvragen. Het zorgkantoor of je gemeente beslist of je hier nog recht op hebt.

Wat valt er onder extra kosten (EKC)?

Extra kosten vanwege corona (EKC) zijn kosten voor extra zorg of vervangende zorg.

Denk hierbij aan kosten:
• die een zorgaanbieder maakt gedurende de periode dat de coronamaatregelen gelden;
• die noodzakelijk zijn om de benodigde zorg te kunnen blijven geven die voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

De zorg kan bijvoorbeeld tijdelijk duurder worden, omdat jouw zorgaanbieder het uurtarief verhoogt om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met je gemeente of zorgkantoor.

Onze aanvulling

Voor het gebruik van persoonlijke beschermende middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Extra informatie hierover staat in eerder berichten van ons:

Versoepeling coronamaatregelen aangekondigd, 20 mei 2020

Extra antwoorden op vragen, 13 mei 2020

Bonus voor personeel in de zorg

Kunnen mijn zorgverleners ook de bonus van 1000 euro krijgen?

Dit weten we nog niet. Het ministerie van VWS kijkt in de zomermaanden naar wie er recht op heeft en hoe je de bonus kan aanvragen.

Wat vinden wij?

Je kiest ervoor minder zorgverleners in huis te hebben om de gezondheid van jezelf en je zorgverleners te beschermen. Dan mag je deze zorgverleners nu niet meer betalen voor niet-geleverde zorg. We vinden dat je altijd beschermende materialen in huis moet hebben, zodat ze wel kunnen komen. Of dat je ze wel mag doorbetalen, zodat ze voor jou beschikbaar blijven. We zijn hierover nog steeds in gesprek met het ministerie van VWS en het RIVM.

Wat doen we voor jou?

Heb je vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.