Verslag van het algemeen overleg jeugdhulp in de Tweede Kamer

Op 13 juni 2019 heeft de Tweede Kamer overlegd over Jeugdhulp. Per Saldo heeft dit debat gevolgd en op Twitter verslag uitgebracht. We geven je in dit bericht een korte samenvatting van het overleg.

Vragen van de Kamerleden over zorgelijke signalen

Kamerleden stellen vragen aan de minister van Volksgezondheid. Een belangrijke vraag die wordt gesteld: is de jeugdhulp nu echt beter geworden sinds alles is veranderd in 2015?

Kamerleden geven aan dat, wanneer we naar de signalen kijken die ouders en belangenverenigingen afgeven, dit niet zo lijkt te zijn. Er zijn bijvoorbeeld zorgelijke signalen over jeugdhulp als het gaat om wachtlijsten voor het aanvragen van zorg, en ontoereikende tarieven om zorg van te kunnen betalen.

Er ontbreekt deskundigheid bij de toegang tot jeugdhulp, hierdoor krijgen jongeren vaak niet de hulp die zij nodig hebben. De Kamerleden hebben deze problemen voorgelegd aan de Minister tijdens het overleg.

De reactie van de minister van Volksgezondheid

De minister erkent dat een aantal doelen van de veranderingen in de zorg in 2015 nog niet zijn behaald. Er is nog een hoop werk te doen.

In gemeenten worden wijkteams ingezet om de zorg te regelen. In de praktijk verschilt het ene wijkteam wel heel sterk van het andere wijkteam. Hoe kunnen we dit verbeteren? De minister geeft aan dat hij voor de kerst in kaart wil brengen wat men van ieder wijkteam mag verwachten.

Daarnaast moet de inzet van regionale expertteams verbetering brengen. Als mensen vastlopen bij het regelen van zorg moet het sneller mogelijk zijn direct beslissingen te nemen, dit wordt ook wel doorzettingsmacht genoemd.

Wat ook onderzocht moet worden, zegt de minister, is hoe het geld voor zorg besteed wordt in gemeenten. Welk budget is structureel nodig voor jeugdhulp? Er moeten nieuwe verdeelmodellen komen voor gemeenten.

Over het persoonsgebonden budget (pgb) geeft de minister aan kennis te hebben genomen van de zorgelijke signalen over de grote afname van het aantal pgb’s. Dit staat ook in de Agenda Pgb, waarin is afgesproken dat er onderzoek gedaan wordt naar de daling van het aantal pgb’s.

Meer weten?

In het overleg zijn niet alle vragen aan bod gekomen. Er komt een vervolg, en overige vragen worden door de minister schriftelijk beantwoord.

Eerdere berichten