Verslag van het algemeen overleg gehandicaptenbeleid in Tweede Kamer

Op 13 juni 2019 vond het overleg gehandicaptenbeleid plaats in de Tweede Kamer. Per Saldo heeft het debat gevolgd en vat het overleg kort voor je samen.

Vragen van de Kamerleden over toegang tot passende zorg en cliëntondersteuning

Kamerleden stellen vragen aan de minister over de toegang tot goede zorg. Hier bestaan zorgen over. Wat is er verbeterd om te voorkomen dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag?

Ook wordt over cliëntondersteuning gepraat. Deze ondersteuning moet onafhankelijk en voor iedereen beschikbaar zijn. Dat is niet altijd het geval. Hoe kunnen we dit verbeteren? Per Saldo wil ook graag dat deze cliëntondersteuning gespecialiseerd is.

Extra zorg (bijvoorbeeld EKT of Meerzorg) aanvragen in de Wet langdurige zorg (Wlz) is erg ingewikkeld en bureaucratisch, terwijl er zorg op maat beschikbaar moet zijn. Kamerleden willen van de minister weten of dit niet eenvoudiger kan.

Antwoorden van de minister van Volksgezondheid

De minister erkent dat toegang tot zorg niet makkelijker is geworden sinds de overgang in 2015. Er zijn verschillende loketten waar mensen zorg kunnen aanvragen, maar we moeten voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het Meldpunt Juiste Loket, waar men terecht kan als niet duidelijk is bij welk loket zorg moet worden aangevraagd, blijft voorlopig dan ook bestaan. Het is de bedoeling dat bij een volgende evaluatie de zorg zichtbaar toegankelijker is geworden.

Cliëntondersteuning moet voor iedereen vindbaar zijn, aldus de minister. Daarnaast moeten we leren van de goede voorbeelden en moet de cliëntondersteuning  als onafhankelijk worden ervaren. Een manier om dit te verbeteren is het project met zogenaamde koplopergemeenten. In deze gemeenten wordt het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning verbeterd. Zij kunnen dan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.

Over het aanvragen van extra zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) zegt de minister dat dit minder ingewikkeld zou moeten kunnen, maar extra zorg moet wel een uitzondering blijven. De budgetten die horen bij zorgprofielen zouden immers (meestal) voldoende moeten zijn.