Verslag algemeen overleg over het persoonsgebonden budget in Tweede Kamer

Op donderdag 4 april 2019 vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over het persoonsgebonden budget (pgb). Per Saldo was erbij, en zet de belangrijkste punten die aan bod zijn gekomen voor je onder elkaar.

Tijdens het overleg hebben Kamerleden aan minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen voorgelegd over het persoonsgebonden budget. Er zijn belangrijke onderwerpen besproken zoals tarieven en informele zorg. Hieronder staan kort de belangrijkste punten beschreven met reactie van de minister.

Ontoereikende tarieven

Er is gesproken over pgb-tarieven. Deze tarieven zijn in veel gevallen ontoereikend om passende zorg van in te kunnen kopen. Wat opvalt, is dat de tarieven achterblijven bij tarieven voor zorg in natura, en dat het verschil zelfs steeds groter wordt. Ook zijn tarieven al jaren hetzelfde, terwijl de zorg wel duurder wordt.

Per Saldo heeft hier al eerder meerdere keren aandacht voor gevraagd. De minister heeft toegezegd te zullen reageren op de stukken die door onder andere Per Saldo zijn ingebracht hierover.

Ontmoedigingsbeleid van gemeenten

Er zijn gemeenten die liever geen persoonsgebonden budget verstrekken. Er zou maatwerk mogelijk moeten zijn voor mensen met een zorgbehoefte, maar in de praktijk zien we dat budgethouders steeds minder zorg toegekend krijgen. Ook verlaging van tarieven kan men als ontmoediging van de keuze voor het persoonsgebonden budget zien. Soms krijgen mensen zelfs te horen dat hun gemeente ‘niet aan pgb doet’. De minister geeft aan dat dit niet moet kunnen.

Loop je hier ook tegenaan? Laat het dan weten aan Per Saldo. Hoe meer voorbeelden we hebben voor de minister, hoe beter we dit probleem kunnen blijven aankaarten. Het persoonsgebonden budget moet een gelijkwaardige keuze zijn en blijven.

Kortdurende indicaties

Ook is aandacht gevraagd voor kortdurende indicaties. Keer op keer moeten bewijzen dat zorg nodig is, is een zware last voor budgethouders. De minister heeft hierop aangegeven dat hij over dit onderwerp in gesprek gaat met gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In het tweede kwartaal van 2019 verwacht de minister hier meer over te kunnen zeggen.

Andere onderwerpen

Verder is tijdens het overleg gesproken over het ontbreken van een vangnet voor familieleden en partners die zorg verlenen. Ook is de wooninitiatieventoeslag aan bod gekomen, deze zou ook beschikbaar moeten zijn voor mensen met een persoonsgebonden budget van de gemeente. Over het nieuwe budgethoudersportaal is de voortgang benoemd.

Er zijn natuurlijk meer onderwerpen besproken. We hebben tijdens het overleg zo veel mogelijk onderwerpen via Twitter gedeeld. Voor een uitgebreider verslag van het overleg kunt u de twitterpagina van Per Saldo bekijken.

Meer weten?

Per Saldo houdt je op de hoogte van nieuws over het persoonsgebonden budget via onze website en via onze nieuwsbrief.

Eerdere berichten over dit algemeen overleg