Verslag algemeen overleg onderwijs en zorg

Op 21 februari 2019 vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over onderwijs en zorg. Per Saldo heeft dit overleg gevolgd. Hieronder lees je een korte samenvatting.

Recht op onderwijs

Tijdens het overleg wordt benadrukt dat jongeren recht hebben op onderwijs, en niet de dupe mogen worden van ingewikkelde regelgeving. We zien dat er steeds meer zogeheten thuiszitters zijn. Dit zijn jongeren die vanwege hun zorgbehoefte en onvoldoende mogelijkheden geen onderwijs op school kunnen volgen. Wat gaan de ministers doen om de kloof tussen onderwijs en zorg voor deze jongeren te dichten?

De Kamerleden wijzen erop dat maatwerk belangrijk is, ieder kind heeft het recht om te leren. Om flexibel om te kunnen gaan met zorg moet het bijvoorbeeld mogelijk blijven te kunnen kiezen tussen een persoonsgebonden budget en zorg in natura, ook als het gaat om dezelfde zorg die zowel op school als thuis nodig is.

De ministers antwoorden dat maatwerk inderdaad mogelijk moet zijn, zoals onderwijs op een andere locatie, maar ook een persoonsgebonden budget voor zorg tijdens onderwijstijd. De keuzevrijheid tussen een persoonsgebonden budget en zorg in natura moet behouden blijven, die toezegging doen de ministers.

Wat vindt Per Saldo?

In aanloop van dit overleg heeft Per Saldo een brief  aan de Tweede Kamer gestuurd en een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de Kamerleden. Kamerleden hebben hiernaar verwezen tijdens het overleg. Per Saldo is blij dat de punten die we hebben aangekaart de aandacht hebben gekregen tijdens dit overleg.

Eerdere berichten