In januari 2016 hebben zorgverzekeraars nieuwe voorwaarden gesteld waaraan zorgovereenkomsten voor zorgverleners moeten voldoen. De SVB voert de controles op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren uit. Vanaf 1 augustus zal de SVB ook controles uitvoeren op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren die onder de Wmo/Jeugdwet en Wlz vallen. Op welke punten let de SVB?

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Door de nieuwe voorwaarden van zorgverzekeraars moet de SVB bij de controles van zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren op de volgende punten letten:

  • Klopt het tarief dat u heeft afgesproken met uw zorgverlener met het maximale tarief dat u mag betalen van uw zorgverzekeraar.
  • Heeft u bij zorgverleners die u nieuw in dienst heeft genomen een uurloon afgesproken? Een maandloon is namelijk voor nieuwe zorgverleners niet meer mogelijk. Bent u nieuw als budgethouder dan mag u alleen maar een uurloon afspreken met uw zorgverlener.
  • Reiskosten moeten in het uurloon zitten dat u afspreekt met uw zorgverlener, deze mogen dus niet als aparte kosten worden gedeclareerd.
  • Heeft u duidelijk aangegeven welke soort zorg u zorgverlener aan u verleent?
  • Heeft u aangekruist dat het uurloon inclusief vakantie-uren is?
  • Is uw zorgverlener een professional, denkt u er dan aan dat u de juiste AGB code doorgeeft.

Tevens is het belangrijk dat u voordat u de salarisbetaling via de SVB laat lopen uw budgettoekenning van de zorgverzekeraar opstuurt naar de SVB.

Misschien heeft u er al iets van gemerkt, de SVB is namelijk al begonnen met het controleren. Wanneer u nog niet heeft gereageerd op de brieven van de SVB doet u dit dan zo snel mogelijk. Anders kan het salaris van uw zorgverlener niet op tijd uitbetaald worden.

Wat vindt Per Saldo

Per Saldo is het niet eens met de extra inperkingen die de verzekeraars hebben opgelegd als het gaat om afspraken die tussen u als werkgever en uw werknemer gelden. Wij hebben hier een groot punt van gemaakt, maar het is ons helaas nog niet gelukt om dit te veranderen.

WMO/Jeugdwet en WLZ (Gemeenten en Zorgkantoren)

Met ingang van 1 augustus zal de SVB ook voor u de controles op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren invoeren. Voor u zijn dit andere criteria dan hierboven beschreven zijn. Voor u gaat het veel meer over; heeft u het juiste tarief afgesproken, staat uw handtekening onder het formulier, heeft u het BSN nummer goed ingevuld.

Concreet betekent dit voor u dat alle zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren die u nieuw instuurt worden gecontroleerd. Ontbreken er gegevens dan zal de SVB de overeenkomst en/of het wijzigingsformulier naar u terugsturen. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat uw zorgverleners niet op tijd uitbetaald kunnen worden. Het is dus belangrijk om de aangepaste overeenkomst en/of het wijzigingsformulier zo snel mogelijk terug te sturen naar de SVB.

Meer informatie over het correct invullen van uw zorgovereenkomst en/of wijzigingsformulier vindt u op de website van de SVB.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen belt u dan met de SVB: 030-2648200.

Wat vindt Per Saldo

Per Saldo is van mening dat alle zorgovereenkomsten/wijzigingsformulieren moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden. U loopt dan minder risico dat u slachtoffer wordt van bijvoorbeeld onjuiste declaraties en/of onverhoopt hoge kosten waar u vooraf niet op gerekend had. U kunt denken aan een opzegtermijn van een half jaar of dat er hogere tarieven worden doorberekend dan is toegestaan. Verder bent u er zeker van dat de overeenkomst ook arbeidsrechtelijk klopt. U staat dan sterker indien u in een conflictsituatie beland met uw zorgverlener. Wel vindt Per Saldo het van belang dat u op tijd op de hoogte moet zijn gesteld om u zorgovereenkomsten aan te passen.

Voor vragen hierover kunt u bellen met de ledenlijn van Per Saldo, bent u nog geen lid kijkt u dan eens wat een lidmaatschap voor u kan betekenen.