Verplicht eigen risico moet omlaag

Het verplicht eigen risico in de zorgverzekering moet omlaag, omdat het voor veel mensen met een aandoening of beperking niet is op te brengen. Dat schrijven Per Saldo, Ieder(in), Patiƫntenfederatie Nederland, ReumaNederland, LOC en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien moet het vrijwillig eigen risico worden afgeschaft. De Tweede Kamer spreekt volgende week over eigen bijdragen in de zorg.

In de brief stellen wij  dat afschaffen van het vrijwillig eigen risico de solidariteit tussen verzekerden, gezond en ziek, ten goede komt. En ook voorkomt dit dat mensen kiezen voor een hoog vrijwillig eigen risico, terwijl ze het geld eigenlijk niet hebben om te betalen als ze toch zorgkosten maken. Dat kan leiden tot het mijden van zorg.

Wij vragen ook aandacht voor het probleem dat mensen soms veel moeten gaan betalen als ze zorg krijgen die uit een ander potje wordt vergoed. Wie zorg krijgt vanuit de Wmo of de Zvw betaalt minder dan wanneer de zorg wordt vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat kan een drempel zijn voor mensen om zorg aan te vragen die wordt vergoed vanuit de Wlz. Terwijl ze die zorg eigenlijk wel nodig hebben vanwege hun aandoening of beperking. Mensen met een langdurige zorgvraag moeten niet door financiƫle overwegingen ervan worden weerhouden om die zorg te vragen die ze echt nodig hebben.

Het komt aan de orde in het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over de eigen bijdrage in de zorg op 12 september 2919. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten.