Verlenging Wlz-overgangsrecht voor mensen in een Fokuswoning

Ongeveer 50 mensen die wonen in een Fokuswoning gaan over van de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit geldt voor de zorg die zij krijgen buiten de woning. En het geldt voor de zorg die zo specifiek is dat Fokus deze binnen de woning niet kan leveren.

Per 1 januari 2020 vervalt het overgangsrecht vanuit de regeling ‘Wlz-indiceerbaren’. Toch krijgen zij tot 1 juli 2020 de tijd om nieuwe indicaties en zorg via de Zvw en Wmo te regelen. Het kost namelijk meer tijd om dit zorgvuldig te doen. De zorg wordt tot die tijd uit de Wlz betaald.

Alle informatie staat op www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen. Wil je telefonische informatie bel dan met het Juiste Loket: 030 – 789 78 78.