Meer tijd

Per 1 januari 2020 vervalt het overgangsrecht vanuit de regeling ‘Wlz-indiceerbaren’. Toch krijgen zij tot 1 juli 2020 de tijd om nieuwe indicaties en zorg via de Zvw en Wmo te regelen. Het kost namelijk meer tijd om dit zorgvuldig te doen. De zorg wordt tot die tijd uit de Wlz betaald.

Alle informatie staat op www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen. Wil je telefonische informatie bel dan met het Juiste Loket: 030 – 789 78 78.