Op woensdag 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met uw stem heeft u invloed op het lokale beleid. Zoals op de wijze waarop uw gemeente omgaat met het pgb. In de ene gemeente hebben burgers geen klagen, in de andere valt nog veel te verbeteren aan de positie van mensen met een pgb. Per Saldo belicht in de aanloop naar de verkiezingen situaties die voor verbetering vatbaar zijn.

Dit keer gaat het over verhuizen van de ene naar de andere gemeente of binnen de eigen gemeente. Daarbij komen budgethouders nogal eens voor problemen te staan. Verhuizen vraagt al heel wat organisatie, maar dat ervaren zij niet als het grootste probleem. Omdat gemeenten vrij zijn in het toekennen van zorg en ondersteuning kan het zijn dat je door een verhuizing naar een andere gemeente ineens veel minder hulp krijgt. Indicaties die door de ene gemeente worden afgegeven hoeven namelijk bij een verhuizing niet verplicht worden overgenomen door de andere gemeente. Wat we daarnaast ook tegen komen is dat hulpmiddelen en mee te nemen woningaanpassingen niet worden overgenomen door de nieuwe gemeente.

De gang van zaken

In 2017 heeft de Monitor aandacht besteed aan deze ‘verspilling’ van zorggeld. In de dagelijkse praktijk blijkt dat wanneer het bijvoorbeeld gaat om hulpmiddelen in bruikleen, deze bij een verhuizing kunnen worden teruggenomen door gemeenten die deze vervolgens opslaan in een depot.  En dan gaat het ook om op maat gemaakte rolstoelen, scootmobielen, handbikes etc., die nog nauwelijks door anderen overgenomen kunnen worden. De gebruiker moet in de nieuwe gemeenten een nieuwe aanvraag indienen, wat niet alleen een extra belasting betekent, maar vaak ook ongemak, om maar niet te spreken over de verspilling van energie, tijd en geld.

Advies van Per Saldo aan budgethouders

Bij de toekenning van zorg en ondersteuning
Budgethouders die naar een andere gemeente verhuizen kunnen het beste ruim, zeg twee maanden van tevoren, een (her)indicatie aanvragen bij de gemeente waar zij naartoe verhuizen. Zorg, ondersteuning en/of een maatwerkvoorziening vanuit een pgb wordt pas toegekend als de budgethouder daadwerkelijk in de nieuwe gemeente woont.

Bij hulpmiddelen
Zijn de hulpmiddelen in bruikleen van de gemeente, dan moet er voor de verhuizing contact opgenomen worden met de eigen gemeente om te achterhalen wat hiermee moet gebeuren. De overdracht van hulpmiddelen bij een verhuizing is geen wettelijke verplichting. Iedere gemeente heeft eigen beleid en vaak ook een eigen leverancier.

Bij woningaanpassing binnen dezelfde gemeente
Bij verhuizing vanuit een aangepaste woning naar een niet aangepaste woning binnen dezelfde gemeente is het essentieel om vooraf goed te overleggen met de gemeente. Het komt voor dat, als er geen overleg vooraf is geweest, de gemeente zegt: ‘u verhuist naar een niet aangepaste woning? Dan geen woningaanpassing.’

Voor meer informatie en vragen bel de advieslijn van Per Saldo of stuur een e-mail.

Advies van Per Saldo aan gemeenten

Probeer het voor de budgethouder zo eenvoudig mogelijk te maken. Zorg bijvoorbeeld dat nieuwe inwoners tijdig een nieuwe aanvraag kunnen indienen en niet pas als ze in de gemeente woonachtig zijn zodat er een warme overdracht bij verhuizing mogelijk is. Neem daar waar het kan hulpmiddelen over, zodat kosten, tijd, energie maar ook een hoop ergernis voorkomen kan worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleid@pgb.nl.