Vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 beschikbaar

De zorgkantoren spreken jaarlijks gezamenlijk af wat ze wel en wat ze niet vergoeden vanuit het pgb. Dit leggen ze vast in de vergoedingenlijst. De vergoedingenlijst pgb-Wlz 2024 is inmiddels beschikbaar. Een belangrijke wijziging hierin is dat een vergoeding voor slaapdiensten/aanwezigheidsdiensten onder voorwaarden mogelijk is.

Verder is de gewaarborgde hulp vervangen door gevolmachtigde, omdat de gewaarborgde hulp wordt afgeschaft. Ook is de toeslag infectieziektepreventie voor bewoners van pgb-wooninitiatieven toegevoegd. Verder is aangegeven dat coaching mogelijk is, als de budgethouder wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. En bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Bij toezicht is verduidelijkt dat dit betaald kan worden uit het pgb, als toezicht op de budgethouder nodig is om op tijd de nodige Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel of Verpleging te bieden. En dat het toezicht moet bijdragen aan verantwoorde zorg en doelmatig moet zijn.

Heb je vragen?

De vergoedingenlijst is geen uitputtende opsomming. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet direct dat het geen zorg is die uit het Wlz-pgb betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan. Heb je vragen over de vergoedingenlijst, bijvoorbeeld over slaapdiensten/aanwezigheidsdiensten? Neem dan contact op met je zorgkantoor. Kom je er niet uit met het zorgkantoor? Neem dan contact op met onze afdeling advies!