Vergoeding mantelzorg en meetlat eigen regie wooninitiatieven

In onze brief voor het algemeen overleg over het pgb in de Tweede Kamer op 11 november 2020 hebben wij de politiek opgeroepen samen weer te zorgen voor een sterk en stevig pgb. Een aantal punten uit onze brief is aan de orde gekomen. De minister gaat in ieder geval met ons in gesprek over een vergoeding voor mantelzorgers en over een meetlat eigen regie voor wooninitiatieven.

Eerdere berichten

Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA vraagt aandacht voor de keuzevrijheid voor pgb en benadrukt dat uitgegaan moet worden van vertrouwen bij pgb. Minister Hugo de Jonge is hierop niet ingegaan. Wel heeft hij gezegd dat verstrekkers niet zomaar mogen zeggen dat een pgb niet mogelijk is. Ze moeten een goede afweging maken op basis van een bewuste positieve keuze voor een pgb en of iemand vaardig is om met een pgb te werken. Helaas zien we dit in de dagelijkse praktijk nog steeds niet altijd gebeuren.

Meetlat eigen regie

Kamerlid Vera Bergkamp van D66 heeft gezegd dat budgethouders meer inzicht moeten krijgen in wooninitiatieven. Haar voorstel is om samen met ons een meetlat eigen regie voor wooninitiatieven te ontwikkelen. De minister reageert hier enthousiast op en zegt hierover met ons in gesprek te gaan.

Financiële vergoeding voor mantelzorgers

D66 en ChristenUnie steunen ons voorstel voor een onderzoek om te kijken hoe mantelzorgers van mensen met een intensieve zorgvraag daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Dit voorstel staat in ons programma 2021 – 2025. Het geeft deze gezinnen rust en zekerheid. Ze kunnen dan een vergoeding krijgen voor zorg of ondersteuning die zij bieden, maar zonder de administratie van het pgb. De  voorwaarde voor ons is dat keuze voor een pgb blijft bestaan. Een aparte vergoeding zou alleen zijn voor mensen die niet met een pgb kunnen of willen werken en toch heel veel zorg aan een naaste leveren. Het zou een regeling moeten worden die naast een pgb kan bestaan. De minister wil dit voorstel samen met ons uitwerken en onderzoeken. De minister stelt de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2021 op de hoogte over de voortgang.

Respijtzorg

Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan of eigen gezin. Als je als mantelzorger even tijd voor jezelf nodig hebt, kan de zorg tijdelijk door een professional of vrijwilliger worden overgenomen. Dat heet respijtzorg. Tijdens het algemeen overleg waren de minister en Kamerleden het erover eens dat het beter geregeld moet worden. Hugo de Jonge: ‘Respijtzorg is heel erg belangrijk. Als het niet beschikbaar is, kan alle zorg rond de zorgvrager instorten.’

Pgb portaal

Over pgb2.0, het pgb portaal, waarin je je administratie kunt doen, is gezegd dat er veel aandacht is voor de planning van de invoering. We geven in alle overleggen aan dat er geen vertraging meer mag zijn. Er moeten nu telkens groepen budgethouders over naar het nieuwe systeem, waarover de huidige ruim 6000 gebruikers heel tevreden zijn.