Vergoeding lidmaatschap Per Saldo

Het is bij sommige ziektekostenverzekeraars mogelijk om het lidmaatschap van Per Saldo (deels) vergoed te krijgen. De patiëntenfederatie Nederland zorgt ieder jaar voor een overzicht van zorgverzekeraars die een lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoeden. Dit overzicht kunt u hier vinden.

Collectiviteitskorting zorgverzekeraar

Vorige maand hebben wij u via de website laten weten dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor het jaar 2019 geen collectiviteitskorting meer aanbiedt aan onze leden. Per Saldo heeft onderzocht of er een alternatief mogelijk is, maar dat is helaas niet het geval. Mocht er zich in de toekomst weer een mogelijkheid voordoen, dan zullen we hier altijd melding van maken op onze website of via onze nieuwsbrief.