Redt een oudere, een psychiatrisch patiënt of een verstandelijk beperkte het niet meer alleen, hoe kom je dan aan de beste zorg?

Keuzevrijheid en eigen regie zijn toverwoorden in de zorg, dus werd per 1 januari 2015 de aloude Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) opgedoekt. Om zorg ‘dichter bij de mensen te organiseren’ zijn er nieuwe wetten in het leven geroepen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met ieder hun eigen loketten, hun eigen regels, hun eigen websites en nog meer alfabetsoep: de burger kan kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb), een volledig modulair pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of toch voor zorg in natura (zin). Om maar wat te noemen.

Maar, zo blijkt uit onderzoek van patiëntenverenigingen, aan kiezen komen die burgers nauwelijks toe.

Lees het hele bericht op de website van Trouw.nl