Kleinschalige woonvormen laten zich financieren door persoonsgebonden budgetten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg en zou verboden moeten worden, stelt Harrie Verbon.

Vijf jaar geleden schreven Harrie van Haaster en Mark Janssen op Sociale Vraagstukken het volgende over het persoonsgebonden budget (pgb): ‘Want de nu bekende uitkomsten van ons kwalitatieve onderzoek (…) zijn positief over het pgb. Het pgb maakt zelfregie mogelijk. Het pgb bevordert empowerment. Met het pgb organiseren budgethouders passende zorg, zorg die precies tegemoetkomt aan hun behoeften en omstandigheden. En dit alles draagt zeer bij aan de kwaliteit van hun bestaan.’

Lees het hele artikel op de website Sociale Vraagstukken.nl