Vandaag in EenVandaag: problemen met geïndiceerde uren in Zvw-pgb

Het Zvw-pgb kent een aantal knelpunten. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen die zorg nodig hebben. We hebben het eerste kwartaal van 2021 alleen al 187 meldingen van budgethouders waar de zorgverzekeraar de uren halveert of helemaal niet toekent. Vandaag besteedt EenVandaag aandacht aan dit onderwerp. Aan dit programma hebben wij meegewerkt.

Vanmiddag vanaf 16.00 uur op Radio1 en tussen 18.15 uur en 18.45 uur in EenVandaag op NPO1 komt Aline Molenaar aan het woord over het verlagen van het aantal geïndiceerde uren. ‘Steeds vaker zien we dat zorgverzekeraars zich bemoeien met de indicatiestelling. Dit leidt vaak tot een grote vermindering van de uren zonder duidelijke motivatie. Dat mag echt niet. Een zorgverzekeraar moet alleen kijken of de indicatiestelling verzekerde zorg is en of de zorg doelmatig is. De verzekeraar moet niet opnieuw de indicatie van de wijkverpleegkundigen willen doen.’

Gebruikelijke zorg

Aline vervolgt: ‘Uitgangspunt bij de indicatie moet de hulpvraag zijn. Wie de zorg levert, komt daarna pas aan bod. Het lijkt erop dat als de zorg wordt gegeven door informele zorgverleners, dus bijvoorbeeld door directe familie, er bij voorbaat al vanuit wordt gegaan dat dit gebruikelijke zorg is. Dus zorg die je in alle redelijkheid mag verwachten van je naaste familie, die deze zorg zou moeten geven zonder vergoeding. Voor het gemak wordt even vergeten dat als dit ‘netwerk’ wegvalt hun verzekerde helemaal geen zorg heeft en dus aan zijn of haar lot wordt overgelaten.’

Oplossingen

Vorig jaar heeft Aline Molenaar in een artikel de problemen van het Zvw-pgb geschetst en oplossingen voorgesteld. Nu het aantal meldingen opnieuw toeneemt, is het hoog tijd dat die verbeteringen er snel gaan komen. We hebben daarvoor een aantal voorstellen gedaan, waar we ons sterk voor blijven maken:
  • Werk met een onafhankelijke indicatie (bureau) dat de hulpvraag in beeld brengt.
  • Zorg voor een goede hulpvraagomschrijving waarin duidelijk gemotiveerd staat welke zorg nodig is en wat in alle redelijkheid verwacht mag en kan worden van je naaste familie. En wat als bovengebruikelijk gezien wordt en dus geïndiceerd wordt. Dat betekent niet dat als je zelfredzaam bent om de zorg zelfstandig door directe naasten te leveren dat dit niet geïndiceerd wordt.
  • Maak flexibele zorg (bestedingsvrijheid) voor alle budgethouders mogelijk.
Wil je meer weten? Lees dan op Zorg & Sociaalweb Alines artikel ‘Zvw-pgb ondermaats: nu nog een lelijk eendje in de pgb-vijver’.

Wat doen we voor jou?

Meest recente berichten

Binnenkort zitten we rond de tafel met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), V&VN en het ministerie van VWS. We gaan nieuwe afspraken maken over het Zvw-pgb voor de komende jaren. Om deze afspraken voor elkaar te krijgen gebruiken we de signalen die we bij onze advieslijn binnen krijgen en uit de meldactie die we eerder dit jaar hebben gehouden. Blijf dus vooral je ervaringen bij ons melden. Heb je nu problemen met je Zvw-pgb? Of heb je vragen over je pgb? Neem dan contact op met onze advieslijn. Bel tijdens openingstijden. Of mail naar [email protected] en dan neemt een medewerker contact met je op.