Per Saldo heeft voor dit debat vanmorgen een brief naar de Kamerleden gestuurd. Dit is de inhoud van de brief:

Beste commissieleden,

Vanmiddag spreekt u met de staatssecretaris van VWS over de doorlopende perikelen rondom trekkingsrecht en de Sociale Verzekeringsbank. Wij verzoeken u op de volgende punten door te vragen bij de staatssecretaris:

  • In de brief over het beheer van het budgethouders-portaal is een aantal – voor budgethouders – belangrijke punten niet meegenomen. De brief stelt dat budgethouders en hulpverleners een zwaarwegende rol krijgen. Dit vinden wij een omschrijving die onvoldoende borgt dat die zwaarwegende rol er ook echt komt. In het belang van budgethouders willen wij zeggenschap over de functionaliteiten (in het portaal) die voor hen van belang zijn. Daarnaast vinden wij het van belang dat het programma van eisen voor het portaal niet wordt aangetast. Budgethouders moeten er, via Per Saldo, van op aan kunnen dat noodzakelijke aanpassingen aan het portaal ook echt gedaan worden.
  • In de brief over de beheertaken wordt ook gesproken over de taken van de Sociale Verzekeringsbank. Daarin wordt onder andere genoemd dat het ondersteunen van budgethouders een taak van de SVB is, daar waar het gaat om werken met het portaal. Per Saldo vindt dit bij uitstek een taak die hoort bij de budgethouders-vereniging. Als het over toerusting van budgethouders gaat willen wij gefaciliteerd worden zodat wij de budgethouder hier gratis en goed in kunnen ondersteunen. Het is niet gemakkelijk voor budgethouders om weer over te moeten stappen naar een nieuw systeem. Een gedegen ondersteuning hierbij is onmisbaar.
  • Van de door de staatssecretaris nieuw op te richten publiekrechtelijke organisatie, nemen wij aan dat die niet wordt ondergebracht bij de Sociale Verzekeringsbank. Ook is ons onduidelijk welke wettelijke beheertaken in de nieuwe situatie bij de SVB worden belegd. In ons beeld kan dit alleen gaan over betalen, het voeren van de salarisadministratie en de bijbehorende werkgeverstaken. Daarnaast vooralsnog en voor zover noodzakelijk het digitaliseren van de papieren stroom.
  • Tot slot gaan wij er vanuit dat alle ketenpartijen zich conformeren aan de bouw, inhoud en beheer van het portaal en zich volledig inzetten om samen op tijd een goed werkend budgethouders-portaal te realiseren, dat naadloos aansluit op de systemen van de verstrekkers. Eigen belangen moeten worden opzij gezet in het algehele belang van de budgethouders. Iets wat volgens ons dit moment nog niet echt gebeurt.