Jouw signalen hebben tot resultaat geleid!

Begin 2019 ontving Per Saldo steeds meer signalen van budgethouders die de overeenkomst met hun zorgverlener moesten aanpassen.  De zorgverleners hadden naast het werk voor de budgethouder ook nog een andere baan en kwamen zo boven de 40 uur per week uit.

Per Saldo vindt dat zorgkantoren wel een plicht hebben om te kijken naar de kwaliteit van zorg en goed op eventuele overbelasting van de zorgverlener moeten letten, maar vindt niet dat zorgkantoren op voorhand de overeenkomst moeten afkeuren als de zorgverlener naast het werken voor een budgethouder ook nog een andere baan heeft en zo boven de 40 uur uitkomt. Om die reden heeft Per Saldo deze signalen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder de aandacht gebracht.

Wat hebben jouw signalen opgeleverd?

Zorgkantoren gaan voor de budgethouders waarbij ze dit eerder hebben afgekeurd opnieuw kijken naar de situatie. En zij zullen vanaf vandaag de overeenkomsten niet zomaar meer afkeuren, maar echt kijken of de kwaliteit gewaarborgd blijft en er geen sprake is van overbelasting van de zorgverlener. Aan de hand daarvan wordt bepaald of de zorgovereenkomst aangepast moet worden of niet.

Per Saldo is erg blij met je signalen, blijf ze met ons delen! Loop je hier bij je zorgkantoor nog steeds tegenaan? Bel dan met onze advieslijn of stuur ons een mail met je verhaal.

Eerdere berichten