Update over sociale zekerheid Pgb-zorgverleners

Op 30 maart 2023 oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB): Particuliere PGB-zorgverleners die via een arbeidsovereenkomst werken, mogen niet worden uitgesloten van het recht op sociale zekerheid, zoals een WW-uitkering.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van 30 maart.

Wat verandert er per direct?

Zorgverleners vanaf heden verzekerd voor WW, ZW en WIA

Zorgverleners in loondienst van een pgb-budgethouder en die minder dan 4 dagen per week werken zijn vanaf heden verzekerd binnen de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat zorgverleners, indien zij werkloos worden, contact op kunnen nemen met het UWV. Zij worden dan teruggebeld om hun specifieke situatie te bespreken.

Voorlopig geen premieafdrachten voor budgethouders

Hoewel de zorgverlener die bij de pgb-budgethouder in dienst is en onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ valt nu wel verzekerd is, hoeft de budgethouder voor deze zorgverlener nog geen premies af te dragen. Tot het moment dat de benodigde wetten zijn gewijzigd kunnen en zullen er geen premies worden ge├»nd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt nu de benodigde wetswijziging. Dit houdt in dat tot die tijd er geen premies hoeven worden afgedragen door budgethouders in hun rol als werkgever.

We houden je op de hoogte

Helaas is dit het enige wat we voor nu concreet kunnen delen. De details zoals een wettelijke grondslag, het afdragen van premies en de termijnen die hieraan hangen worden grondig onderzocht. Zodra hier duidelijkheid over is en er zicht is op een wetswijziging, brengen we je op de hoogte.