Update over nieuw beleid Rotterdam

Op 8 mei 2019 hebben we je op de hoogte gebracht van zorgelijk nieuw pgb-beleid van de gemeente Rotterdam. Ouders van kinderen met een persoonsgebonden budget (pgb) kregen een brief van de gemeente waarin stond dat zij geen betaalde zorg meer konden leveren aan hun kind. De wethouder van de gemeente Rotterdam laat nu weten: zo is dit niet bedoeld.

Er moet altijd maatwerk mogelijk zijn

In een raadsvergadering geeft de wethouder aan dat de brief voor verwarring heeft gezorgd. De toon van de brief is niet goed. De brief wekt de indruk dat het gaat om een algemene maatregel waardoor ouders uitgesloten worden van het leveren van betaalde zorg aan hun kinderen. De wethouder stelt dat dit niet zo is bedoeld.

De wethouder bevestigt dat ondersteuning en zorg voor kinderen altijd om maatwerk moet gaan. Per Saldo heeft de gemeente hier ook op gewezen. De wethouder zegt toe dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe brief wordt verstuurd. ‘Voor vragen kunnen mensen contact opnemen met het wijkteam. Het wijkteam is op de hoogte van de juiste informatie’, aldus de wethouder.

Per Saldo blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Mocht je nog tegen problemen aanlopen, meld dit via onze advieslijn of via e-mail.

Eerder bericht