Budgethouders die hun partner of familie meer uitbetalen dan het minimumloon hoeven het loon niet aan te passen. Betaalt u minder uit dan het minimumloon, lees dan verder.

Aangekondigde uitzondering definitief

In het nieuwsbericht van 5 december werd vermeld dat de minister heeft besloten bij invoering van de wijziging in de Wml een uitzondering te maken, omdat hij van mening is dat de zorg en ondersteuning die vanuit een sociale en morele overweging wordt verricht niet in alle gevallen moet worden aangemerkt als een arbeidsrelatie. Daarom is besloten om door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor één jaar (in 2018) een uitzondering te maken.

Budgethouders die:

  • in 2017 een overeenkomst van opdracht hebben afgesloten met een partner of familielid in de eerste of tweede graad
  • waarbij de betaling via de SVB loopt en die
  • minder uitbetalen aan hun partner/familie in de eerste of tweede graad dan het minimumloon

vallen daardoor in 2018 niet onder de Wml. Zij hoeven het salaris van  een partner of familie in de eerste of tweede graad die zij onder het minimumloon uitbetalen dus voorlopig niet aan te passen.

Door de publicatie in de Staatscourant is deze aangekondigde uitzondering nu definitief. Dit jaar gaat de minister onder andere samen met Per Saldo bepalen wat een structurele oplossing is voor deze situaties. Per Saldo zal zich er hard voor maken dat dit zo goed mogelijk uitvalt voor budgethouders.

Meer informatie