Voor het pgb Wlz gelden nu landelijk drie maximum uurtarieven: een maximaal uurtarief voor de formele zorgverlener van €63, een maximaal dagdeeltarief van €58 en een maximaal uurtarief voor de informele zorgverlener van €20. Deze inkooptarieven worden dus met ingang van 1 juli 2020 verhoogd.

Verhoging tarieven

Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende maximum tarieven voor het pgb Wlz:

  • een formeel uurtarief van €65,29,
  • een dagdeeltarief van €60,11 en
  • een informeel uurtarief van €20,73.

De verhoging van de maximum tarieven komt een half jaar later dan door de minister was beloofd. Dit komt omdat een zorgvuldige invoering van de nieuwe maximum tarieven niet eerder mogelijk is. Omdat de verhoging een half jaar later plaatsvindt, is het indexeringspercentage in 2020 twee maal zo hoog als dat van het pgb. De maximum tarieven worden per 1 juli 2020 met 3,64% geïndexeerd. Het pgb Wlz wordt per 1 januari 2020 met 1,82% verhoogd.

Wat betekent dit voor jou?

Wanneer je het loon van jouw zorgverlener wilt aanpassen aan de maximum tarieven die op 1 juli 2020 gelden, dan kun je dat doen met het wijzigingsformulier op de website van de SVB. Je kunt de tarieven pas per 1 juli 2020 verhogen.

De maximum tarieven zullen voortaan, net als het pgb Wlz, jaarlijks iets worden verhoogd. Vanaf 2021 met ingang van 1 januari. Voor 2021 zal daarbij eenmalig rekening worden gehouden met de dubbele verhoging in 2020. In 2021 hoef je jouw tarieven dus niet te verlagen. Je zult tijdig informatie krijgen over de verhogingen.

Wat vinden wij?

Uiteraard snappen we dat een zorgvuldige invoering nodig is. We vinden het echter onbegrijpelijk dat dit niet voor 1 januari 2020 gerealiseerd kon worden. De minister heeft al een halfjaar geleden laten weten dat de tarieven verhoogd zouden worden. Dit hebben wij toen ook aan jou laten weten.

Het feit dat er nu uitstel nodig is, komt naar onze mening doordat de zorgkantoren te laat gestart zijn met het regelen van de verhoging. Hier is de budgethouder nu de dupe van. Wij hebben ervoor gestreden om de wijziging toch per 1 januari 2020 in te laten gaan, dat is helaas niet gelukt.

Gelukkig heeft VWS wel de toezegging gedaan dat per 1 juli 2020 een dubbele verhoging wordt doorgevoerd ter compensatie. Hier zijn wij blij mee. Ook zijn we blij dat je dit bedrag in 2021 ook gewoon mag houden en dat de tarieven ook jaarlijks geïndexeerd worden.

Brief VWS Toelichting tarieven pgb

Brief VWS Toelichting tarieven pgb