Uitstel inleveren Kwaliteitsgegevens Verpleeghuiszorg

Vanwege de situatie die is ontstaan door het coronavirus heeft het Zorginstituut Nederland uitstel gegeven voor het inleveren van kwaliteitsgegevens in de verpleeghuiszorg. Dit geldt voor het verslagjaar 2019.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft bepaald dat 1 november 2020 de nieuwe einddatum is waarop zorgaanbieders de gegevens moeten inleveren. Eerst was dit 1 juli 2020. Over het uitstel hebben zorgaanbieders een brief ontvangen van het Zorginstituut Nederland.

Verslag van kwaliteit

Zorgaanbieders in de Verpleeghuiszorg doen verslag van alle kwaliteitsgegevens over zorg en ondersteuning van hun bewoners. Hoe zij deze kwaliteit willen behouden en/of verbeteren. Iedere zorgaanbieder  moet minimaal een keer  per jaar deze gegevens verzamelen. De gegevens zijn ook zichtbaar op zorginzicht.nl voor de mensen die deze zorg krijgen of mogelijk willen krijgen. Zo kunnen zij een goed beeld krijgen van de kwaliteit die wordt geleverd.  

Uitstel inleveren gegevens

Het Zorginstituut Nederland verzamelt de gegevens van de zorgaanbieders. Zij brengen hiermee de kwaliteit van de zorg in Nederland in kaart. Zorgaanbieders hebben vanwege het coronavirus uitstel gekregen voor het inleveren van deze gegevens. Eerst moest dit voor 1 juli 2020. Nu is het 1 november 2020. Dit betekent dat de gegevens ook later openbaar worden.

Ben je een zorgaanbieder die verpleeghuiszorg biedt?

Dat is het geval wanneer je zorg biedt die valt onder de zogenaamde  ‘reikwijdte verpleeghuiszorg’. Deze omvat zorg aan mensen met een ZZP-indicatie 4 t/m 10, die 24 uur per dag zijn aangewezen op zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat hierbij om: (meerdere vormen van zorg tegelijkertijd is mogelijk) Val je hieronder dan moet je vanaf verslagjaar 2019 de gegevens over kwaliteit inleveren. Hieronder vind je een link naar het Addendum voor meer informatie.