Uitstel derdenbeding

In ons nieuwsbericht van 30 juli 2018 hebben wij je geïnformeerd over het opnemen van het derdenbeding in alle Wlz-overeenkomsten van vóór 1 april 2017. In dit nieuwsbericht schreven we dat alle Wlz-zorgovereenkomsten per 1 januari 2019 het derdenbeding moeten bevatten. Deze termijn is verlengd naar 1 juli 2019.

Het derdenbeding

Door het derdenbeding kan de verstrekker geld wat een zorgverlener onterecht uitbetaald heeft gekregen direct van de zorgverlener terugvorderen. Dit kan alleen als uit onderzoek van de pgb-verstrekker blijkt dat de onterechte betaling is veroorzaakt door toerekenbaar handelen van die zorgverlener. Dit  wordt dan niet meer  bij de budgethouder teruggevorderd.

Uitstel

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de SVB hebben recent aangegeven, dat het niet lukt om de zorgovereenkomsten die het derdenbeding nog niet bevatten actief op te vragen en te verwerken voor 1 januari 2019. De minister heeft daarom besloten om het overgangsrecht te verlengen tot 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2019 moeten alle zorgovereenkomsten in de Wlz een derdenbeding bevatten.