Het derdenbeding

Door het derdenbeding kan de verstrekker geld wat een zorgverlener onterecht uitbetaald heeft gekregen direct van de zorgverlener terugvorderen. Dit kan alleen als uit onderzoek van de pgb-verstrekker blijkt dat de onterechte betaling is veroorzaakt door toerekenbaar handelen van die zorgverlener. Dit  wordt dan niet meer  bij de budgethouder teruggevorderd.

Uitstel

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de SVB hebben recent aangegeven, dat het niet lukt om de zorgovereenkomsten die het derdenbeding nog niet bevatten actief op te vragen en te verwerken voor 1 januari 2019. De minister heeft daarom besloten om het overgangsrecht te verlengen tot 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2019 moeten alle zorgovereenkomsten in de Wlz een derdenbeding bevatten.