Uitspraak CRvB 12 september 2018

De Centrale Raad oordeelt dat de gemeente een aanvraag heeft mogen afwijzen omdat niet met een verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek aannemelijk is gemaakt dat de voorziening voldoende effect heeft. “Dat is een heldere conclusie, die teleurstellend is voor mensen die hierover momenteel procedures voeren tegen hun gemeente”, schrijft Renske Imkamp. Maar zij ziet ook een hoopvol aspect in deze uitspraak.

Deur blijft open

De CRvB laat de mogelijkheid open om deze voorziening tot het domein van de Wmo 2015 toe te laten, omdat niet in de uitspraak staat dat gemeente dit soort aanvragen dienen af te wijzen omdat de voorziening thuishoort bij de zorgverzekeraar (wegens bijvoorbeeld een therapeutische functie). Renske: “Hiermee laat de Centrale Raad mijns inziens de deur wel open voor de aanspraak op een assistentiehond als Wmo-maatwerkvoorziening. De uitspraak laat zien dat een gemeente ook nu al mag instemmen met bekostiging als dat als meest passend wordt ervaren.”

Lees het volledige blog

Op de website van Sociaalweb.