Uitspraak CRvB: pgb-tarief Wmo gebaseerd op minimumloon ontoereikend

Op 16 augustus 2023 heeft Centrale Raad van Beroep 2 belangrijke uitspraken gedaan over het pgb-uurtarief voor hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De CRvB heeft geoordeeld dat het pgb-uurtarief dat gelijk is aan het minimumloon onvoldoende is om toereikende ondersteuning in te kopen.

Het gaat hierbij om het tarief voor zorgverleners uit het sociaal netwerk, zoals een partner, familie of vrienden. Meerdere gemeenten hanteren hiervoor een uurtarief dat gelijk is aan het minimumloon. De uitspraken zijn gedaan voor de Wmo, maar de Raad zal dit doortrekken naar pgb’s in de Jeugdwet. 

De Raad stelt dat de hoogte van het pgb-uurtarief moet worden vastgesteld aan de hand van de CAO’s die gelden voor hulp bij huishouden of begeleiding.

  • Huishoudelijke hulp: het uurloon wordt gebaseerd op het hoogste periodieke loon van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), inclusief vakantietoeslag en de financiële tegenwaarde van verlofuren.
  • Individuele begeleiding: het uurloon wordt gekoppeld aan het hoogste periodieke loon volgens de Functie Waardering Gezondheidszorg 30 (FWG 30) van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), ook inclusief vakantietoeslag en verlofuren.

Dit betekent dat gemeenten die een pgb-tarief voor begeleiding of hulp bij huishouden hanteren dat gelijk is aan het minimumloon, dit pgb-uurtarief moeten aanpassen. Deze nieuwe tarieven zijn nog niet bekend. Hopelijk krijgen we daar de komende tijd meer duidelijkheid over. Wij houden dit goed in de gaten.

Het is goed mogelijk dat dit, naast de hulp bij huishouden en individuele begeleiding, ook gevolgen gaat hebben voor andere maatwerkvoorzieningen in de Wmo en individuele voorzieningen in de Jeugdwet.

Hier vind je de uitspraak CRvB over huishoudelijke hulp en de uitspraak CRvB over individuele ondersteuning.

Wat vinden wij?

Wij zijn erg blij met deze uitspraak. Wij hebben de afgelopen jaren veel gedaan tegen deze tariefverlaging van gemeenten naar het minimumloon. We hebben dit aangekaart bij gemeenten, in brieven aan de kamer, met de VNG gesproken en we hebben onderzocht om welke gemeenten het gaat. Dat het niet juist is, is nu door deze uitspraak juridisch bevestigd.

Wat kun jij doen?

Heb jij een pgb uit de Wmo (en/of Jeugdwet) in een gemeente die uitgaat van het minimumloon voor individuele begeleiding of hulp bij het huishouden? Dan kun je naar aanleiding van deze uitspraak bij jouw gemeente navragen wat dit voor gevolgen gaat hebben voor jouw budget.

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het pgb? Houd onze nieuwsberichten in de gaten en volg ons op Facebook en Linkedin. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief!