De uitspraak

De gemeente stelde vast dat de problemen die de budgethouder ondervond vanwege haar beperkingen ook kunnen worden opgelost met mantelzorg – vrijwillige, onbetaalde zorg – verleend door haar ouders. De CRvB trok een andere conclusie: er kan namelijk niet worden gesproken van mantelzorg als de zorg niet onbetaald en vrijwillig wordt uitgevoerd. De ouders van de budgethouder hebben te kennen gegeven de zorg niet vrijwillig te verlenen, maar hiervoor een betaling te verlangen. Daarom is er geen sprake van mantelzorg, zo oordeelt de hoogste rechter, en heeft de gemeente ten onrechte gesteld dat de budgethouder de problemen die zij ondervindt bij zelfredzaamheid en participatie zelf kan verminderen of wegnemen, door een beroep te doen op mantelzorg door haar ouders.

Wat vindt Per Saldo?

Mantelzorg is niet afdwingbaar, daar draait het om. Deze uitspraak sluit daarom helemaal aan bij het standpunt van Per Saldo.

Volledige uitspraak

Lees meer over de uitspraak