Volgens de kantonrechter heeft de zorgverlener wel aanspraak op doorbetaling van loon vanaf het indienen van haar verzoekschrift bij de rechter. De aanspraak op de transitievergoeding wijst de kantonrechter af omdat het een zorgovereenkomst tussen een budgethouder en een zorgverlener betreft.

Vonnis hoger beroep

De zorgverlener gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof oordeelt dat de budgethouder wel een transitievergoeding dient te betalen aan de zorgverlener. Volgens de wet zoals die geldt sinds 1 juli 2015 heeft de zorgverlener in principe recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden heeft geduurd.

De wetgever heeft in de bijzondere aard van de arbeidsverhouding tussen de budgethouder en de zorgverlener geen reden gezien om een uitzondering op de transitievergoedingsregeling te maken.

Standpunt Per Saldo

Zoals de uitspraak aangeeft zijn ook budgethouders in voorkomende gevallen verplicht een transitievergoeding te betalen bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Per Saldo ziet dit als kosten die onlosmakelijk zijn verbonden met het hebben van een pgb en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Het kan niet zo zijn dat de budgethouder minder zorg in kan kopen omdat hij een transitievergoeding moet betalen. Daarom zijn we in gesprek met VWS om te zorgen dat de betaling van een transitievergoeding, ook voor budgethouders, goed wordt geregeld. Voor ons betekent dit:

  • Een duidelijke regeling voor alle budgethouders
  • Bij betaling vanuit het pgb krijgt de budgethouder een aanvulling op zijn budget ter hoogte van de transitievergoeding