Bijeenkomsten

Ga je liever naar een bijeenkomst? We hebben al eerder aangekondigd dat het ministerie van VWS in samenwerking met RPSW en ons in Eindhoven en Utrecht op 12 en 19 februari 2020 informatiebijeenkomsten organiseert. Deze bijeenkomsten zijn voor mensen met ggz-problematiek die denken in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Wlz.

Aanvullende informatie

Meer informatie van de overheid vind je op informatielangdurigezorg.nl

In de video verwijzen wij naar onze website voor:

Aanvragen via www.ciz.nl.

Voorbeeldberekening eigen bijdrage maken via www.hetcak.nl

Heb je vragen over je persoonlijke situatie neem dan contact op met onze medewerkers van de Advieslijn.