Uitleg over de Wmo in 2020

In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op verzoek van de Tweede Kamer is een handreiking gemaakt. Hierin staat welke voorzieningen onder het abonnementstarief vallen en waarom. Gemeenten krijgen deze handreiking via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om hun inwoners te informeren.

Wanneer je een beperking of chronische ziekte hebt, heb je vaak te maken met verschillende kosten in de zorg. Bijvoorbeeld het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor de Wmo. De overheid wil deze stapeling van eigen bijdragen tegengaan. Hierdoor worden de totale kosten van de zorg voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte lager.

Wijziging abonnementstarief

Daarom wordt in 2020 de eigen bijdrage in de Wmo voor de meeste hulp en ondersteuning maximaal 19 euro per maand. Dit noemen we het abonnementstarief. Dit tarief was in 2019 maximaal 17,50 euro per 4 weken. De termijn verandert dus van 4 weken naar een maand. De eigen bijdrage gaat dus niet omhoog. Het CAK, Centraal Administratie Kantoor, heeft hierover een uitlegfilmpje gemaakt.

Uitleg over voorzieningen en abonnementstarief

In de handreiking staat uitleg wat algemene en maatwerkvoorzieningen zijn, wat een duurzame hulpverleningsrelatie betekent. En voor welke van deze voorzieningen het abonnementstarief geldt. Met voorbeelden lichten zij toe wat er wordt bedoeld. Zo kun je zelf wat makkelijker bepalen wat je zelf moet bijdragen. Sommige voorbeelden gelden voor alle gemeenten. In de handreiking staat ook waar gemeenten hun eigen beleid kunnen voeren

Vragen?

Hieronder kun je de volledige handreiking downloaden. Heb je vragen over welke voorzieningen in jouw gemeente onder het abonnementstarief vallen, neem dan contact op met het Wmo-loket in jouw gemeente.