Waarom dit onderzoek?

Het onderzoek is uitgevoerd met het oog op de komst van de agenda pgb van minister de Jonge van VWS. Ook is het onderzoek bedoeld als reactie op de berichten over (vermeende) fraude door budgethouders en mantelzorgers. Het geeft inzicht in wat het persoonsgebonden budget voor mensen betekent, wat het hen oplevert, maar ook wat hen frustreert in de regeling en omgang met instanties van wie zij afhankelijk zijn voor een pgb.

Positief over het pgb

Uit het onderzoek blijkt dat budgethouders blij zijn dat ze voor het pgb gekozen hebben. De vrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen wordt hierbij als belangrijkste reden opgegeven. Ook de voorkeur voor een vaste, vertrouwde zorgverlener en de mogelijkheid zorgverleners flexibel in te zetten spelen een grote rol bij deze keuze. Met een pgb kunnen mensen zelf bepalen wie de zorg levert, en wanneer de zorg geleverd wordt. Dat kan ook een zorgverlener uit de directe omgeving zijn. De invloed op de ondersteuning wordt daardoor als buitengewoon groot ervaren, en dat betekent eigen regie.

Administratieve rompslomp

Het onderzoek heeft zich ook gericht op punten die verbeterd kunnen worden. De administratieve rompslomp die het pgb met zich meebrengt wordt hierbij het meest genoemd. Ook de moeite die het kost een pgb te regelen, en het wantrouwen van instanties dat daarbij ervaren wordt, zijn negatieve punten die om verandering vragen. Met het onderzoek wordt aan de minister gevraagd hier actie op te ondernemen.

Meer weten?

Op donderdag 4 april 2019 vindt in de Tweede Kamer van 10:00 tot 14:00 een algemeen overleg plaats over het persoonsgebonden budget. Per Saldo heeft in voorbereiding op dit overleg brieven aan de Tweede Kamer gestuurd waarin onder meer bovenstaande punten worden genoemd.

Hieronder kun je het position paper over de uitkomsten van het onderzoek downloaden.

Position paper MantelzorgNL en Per Saldo