Tweede zorgbonus voor pgb-zorgverleners

Na de zorgbonus in de eerste coronagolf komt er een tweede voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de tweede en derde coronagolf.

Deze bonus geldt zowel voor zorgverleners die met zorg in natura werken als voor pgb-zorgverleners. Voorwaarde is dat zij zich in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 hebben ingezet voor mensen met corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona. Het bedrag van de zorgbonus is nog niet bekend. Dat wordt vastgesteld als alle aanvragen binnen zijn. Waarschijnlijk zal hier in oktober 2021 meer duidelijkheid over zijn.

Voor wie is de zorgbonus bedoeld?

Deze zorgbonus is voor zorgverleners die betaald worden vanuit een pgb van de gemeente, de Wmo of Jeugdwet, of de Wet langdurige zorg. Zorgverleners die jou zorg hebben geleverd vanuit een instelling kunnen de bonus via de instelling krijgen.

Wanneer vraag je de zorgbonus aan?

Rond 12 juni 2021 ontvang je een brief van de SVB over de tweede zorgbonus. Je kunt vanaf 15 juni 2021 vanaf 9.00 uur de zorgbonus aanvragen. Let op: dit kun je doen tot dinsdag 27 juli 2021 18.00 uur. Als je zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus dan zal hij/zij de bonus voor het einde van 2021 ontvangen.

Aan welke voorwaarden moet je zorgverlener voldoen?

Er gelden dezelfde voorwaarden als voor de eerste zorgbonus. Deze zijn:
  • Je zorgverlener moet een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.
  • Je hebt met je zorgverlener een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.
  • De maximum uurtarieven zijn niet hoger dan € 39,50 bij arbeidsovereenkomsten en € 89,90 bij freelanceovereenkomsten.
  • Je moet als budgethouder zonder invloed van anderen kunnen bepalen of er een uitzonderlijke prestatie tegen corona is geleverd.
De regeling en bijbehorende handreiking staan vanaf 15 juni 2021 op rijksoverheid.nl.

Voor wie is de zorgbonus niet bedoeld?

Ook deze keer kun je helaas geen zorgbonus aanvragen voor familieleden. En je gemachtigd of wettelijk vertegenwoordiger kan geen bonus voor zichzelf aanvragen. Je kunt als budgethouder wel een zorgbonus aanvragen voor je gemachtigd vertegenwoordiger als hij/zij als jouw zorgverlener een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Wat doen we voor jou?

We zijn blij dat deze regeling er nu weer is voor zorgverleners die via het pgb werken. Wij vinden alleen wel dat ook mantelzorgers, vrijwilligers, vrienden of familie die zich enorm hebben ingespannen, omdat de zorg die je normaal kreeg niet mogelijk was, waardering en erkenning moeten krijgen. En we vinden het meer dan beschamend dat er nog steeds geen uitvoering aan de regeling is gegeven voor zorgverleners binnen de Zvw. We zetten ons hiervoor nog steeds volop in.