We hebben aan de commissieleden gevraagd deze voorstellen te bespreken met staatssecretaris Blokhuis. We gebruiken Bram en zijn familie in onze brief als voorbeeld.

Veel kennis nodig

Ouders van Bram aan het woord

“Wij zijn ouders van 3 kinderen. Onze oudste zoon Bram (18) is gediagnosticeerd met ASS (een Autisme Spectrum Syndroom). Vanuit de AWBZ konden wij goede ondersteuning thuis organiseren met een pgb. Op school ging het minder goed, Bram heeft 6 verschillende basisscholen gezien. Na overgang naar voortgezet onderwijs leek het ons daarom goed om ook ondersteuning tijdens onderwijstijd aan te vragen zodat Bram en de school handvatten krijgen om hem tot leren en ontwikkelen te krijgen. Ook leek het ons verstandig respijtzorg (logeeropvang 1 weekend per maand) aan te vragen zodat we af en toe qualitytime zouden hebben met onze andere 2 kinderen. De jeugdwet was ondertussen van kracht en wij hebben een aanvraag bij de gemeente gedaan voor jeugdhulp. Zij stelden echter dat er andere hulp nodig was. Ons pgb werd helemaal stopgezet en we kregen hulp vanuit het wijkteam, dit zou effectiever zijn. Vreemd want wij behaalden bijna alle doelen die wij van te voren hadden aangegeven. Wij waren juist zeer tevreden over de ondersteuning die er nu was voor het gezin. Een oud medewerker van jeugdzorg, die nu in het wijkteam werkzaam was, zou ons gaan ondersteunen. Ze had totaal geen ervaring met autisme en de ene na de andere escalatie vond thuis plaats. Bram kon ook niet meer naar school, hij werd dus ook nog een thuiszitter. Het werd zo onhoudbaar dat hij uit huis moest en in een instelling geplaatst moest worden. Een instelling voor jeugdzorg waar kinderen met zware gedragsproblemen en agressieproblemen zaten. Niet echt een plaats voor een kind met een angststoornis.  Passende zorg en ondersteuning bleef dan ook uit. We hadden zelf totaal geen sturing op beslissingen die werden genomen. Hij zag het niet meer zitten en op zijn 15e deed hij een eerste zelfmoordpoging. Gelukkig werd hij door omstanders en toegesnelde politie tegengehouden. Dit herhaalde zich de afgelopen jaren een aantal keer en er werden 5 instellingen versleten. Hij werd overal weggestuurd. Uiteindelijk werd Bram opgenomen bij een instelling van de Hoenderloo groep. Eindelijk weer even rust dachten wij, ondanks dat hij nog altijd niet volledig onderwijs volgt en de juiste ondersteuning daarbij krijgt. Wederom worden wij geconfronteerd met enorme tegenslagen, door het sluiten van de Hoenderloo groep. Een simpele vraag om uitbreiding van de hulp is een nachtmerrie geworden voor Bram en ons gezin. Alleen omdat de gemeente het beter dacht te weten en zonder enige kennis van zaken niet passende hulp heeft ingezet. Een leven lijkt verloren.”

Medewerkers in de toegang voor zorg en ondersteuning bij gemeenten moeten voldoende kennis van geestelijke problemen hebben. Dit is nodig om samen met de hulpvrager en zijn familie of vertegenwoordiger de goede stappen en beslissingen te nemen. Deze stappen moeten zorgen voor de juiste hulpvraag. Welke zorg en ondersteuning is er nodig?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is niet voor iedereen een juiste keuze. De hulpvrager en zijn familie of vertegenwoordiger moeten goede informatie en toerusting krijgen. Dan kunnen ze goed nadenken over hoe zij de zorg en ondersteuning willen regelen. En of zij dit met een pgb willen doen.

We vragen in onze brief of de staatssecretaris hiervoor wil zorgen.

Voorkomen

Mensen met psychische problemen moeten snel en voor langere tijd hulp krijgen. Zo voorkom je andere klachten. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. We noemen dit preventieve vroeghulp.

Een levensloopbegeleider die veel van de problemen van de hulpvrager weet kan hem/haar ondersteunen. Dit kan tijdens verschillende fases en gebeurtenissen in het leven. De begeleider kan dan samen met de hulpvrager kijken welke zorg en ondersteuning op dat moment nodig is. Soms is meer hulp nodig, soms minder.

We vragen in onze brief of de staatssecretaris deze preventieve vroeghulp mogelijk wil maken.

Meer weten?

Uitgebreide informatie vind je in onze brief aan de commissieleden van de Tweede Kamer. De brief staat onderaan dit bericht.

Je kunt maandag 8 juni van 14.00 tot 18.30 uur de vergadering online volgen. Het is door de coronamaatregelen niet mogelijk om bij de vergadering in Den Haag te zijn. In de link hieronder staat de agenda. Vanaf die plek kun je maandag ook naar de online vergadering.

Onze brief aan de Tweede Kamer voor Algemeen Overleg GGZ

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 70 KB

Link naar agenda Algemeen Overleg GGZ van de Tweede Kamer