Minder pgb's

Gemeenten hebben de afgelopen twee jaar een kwart minder persoonsgebonden zorgbudgetten (pgb’s) verstrekt aan hun inwoners. Dat betekent minder zelfstandigheid voor Nederlanders met een lichamelijke of geestelijke beperking.

De afgelopen jaren hebben gemeenten allerlei regels ingevoerd om misbruik van het zorggeld te voorkomen. Juist dat speelt de fraudeurs in de kaart. Hoe ingewikkelder je het maakt, hoe meer kans op fouten, hoe groter de kans dat een pgb-houder iemand erbij haalt die andere bedoelingen heeft. De controle werkt daardoor contraproductief. De extra regels maken het beheer van een eigen budget ook ingewikkelder. Vroeger was het kinderlijk eenvoudig, tegenwoordig heb je een universitaire opleiding nodig om het pgb te begrijpen, aldus één van onze leden. Sommigen komen er niet meer uit en kiezen toch maar voor reguliere zorg, ook al is deze minder geschikt voor hen. Dat zijn negatieve redenen om het pgb te verlaten en moeten we niet willen.

Standpunt Per Saldo

Wij zijn van mening dat fraude voorkomen kan worden. Een belangrijke stap hiervoor is een goede toerusting van de budgethouders. Budgethouders dienen goed op de hoogte zijn over wat wel en niet mag met het pgb. Op deze manier kunnen zij ook beter de controle voeren. De oplossing ligt niet in het beperken of in het ingewikkelder maken van de pgb-regeling.