Herhaaldelijk heeft Per Saldo aangegeven het meeste vertrouwen te hebben in een portaal dat gebouwd wordt op basis van het pakket van eisen van budgethouders. Nu de staatssecretaris zich hier ook achter schaart, om er snel mee aam de slag te gaan.

“Op volle kracht vooruit”, zegt directeur Aline Molenaar. “We willen graag in goede samenwerking met alle ketenpartijen ervoor zorgen dat er op 1/1/2018 een nieuw budgethoudersportaal is, waarmee budgethouders goed uit de voeten kunnen. Met een systeem waarmee budgethouders op een zo efficiënt mogelijke manier zelf hun pgb kunnen beheren en betalingen kunnen uitvoeren. Een systeem waarmee budgethouders zelf wijzigingen kunnen doorvoeren en altijd volledig op de hoogte zijn van de stand van zaken als het gaat om bijvoorbeeld goedkeuring van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen.”