Toerusting belangrijk om zorgfraude te voorkomen

In het commissiedebat over zorgfraude op donderdag 3 februari 2022 was veel aandacht voor het pgb. Meerdere Kamerleden hebben vragen gesteld. En stukken uit onze brief zijn gebruikt. Ook minister Helder noemt in haar antwoorden het pgb en Per Saldo. De kern van het debat was dat er een balans moet komen tussen de regels om fraude te voorkomen en het pgb werkbaar houden.

Fonda Sahla (D’66) wijst de minister in het debat op het belang van eigen regie. Het is belangrijk dat mensen die hun zorg met een pgb willen en kunnen regelen deze mogelijkheid ook krijgen. Zo kunnen ze hun leven leiden, zoals zij dat willen. En het is belangrijk fraude en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te beperken. Ze vraagt minister Helder hoe zij dit wil aanpakken.

Eigen regie in de knel door regels

Ook Pepijn van Houwelingen (Fvd) vindt dat belangrijk, maar is bezorgd over het controlesysteem dat is opgetuigd. Hij vindt dat er een juiste balans moet komen. En hij gebruikt twee stukken uit onze brief:

  • ‘De aanpak van fraude in de zorg vergt een brede aanpak. Het kan echter niet de bedoeling zijn alles zo dicht te regelen dat daarmee de keuzevrijheid en de eigen regie, en daarmee de positie van de hulpvrager, in het geding komen of dat het werken met een pgb onwerkbaar wordt. Bij het pgb zien we nu al dat het bijna onmogelijk gemaakt wordt dat goedwillende budgethouders hun zorg en ondersteuning door middel van een pgb kunnen organiseren. Zoals een budgethouder (die al ruim 20 jaar een pgb heeft) het zo mooi verwoordde: “In het begin was het werken met een pgb op kleuterniveau mogelijk, maar tegenwoordig is de administratie van het pgb op universitair niveau”.’
  • ‘Voorop moet blijven staan dat het pgb een heel mooi middel is om de zorg volledig te kunnen inrichten naar de wens van de hulpvrager. De inzet van informele zorgverleners is hierbij een groot voordeel. Een ander voordeel van het pgb is, is dat wanneer de budgethouder niet tevreden is over de zorg, het contract met de zorgverlener makkelijk beëindigd kan worden, de zorgaanbieders leveren hierdoor dus niet snel malafide zorgpraktijken.
    Het pgb zorgt voor eigen regie, en laten we nou eerlijk zijn: willen we niet allemaal graag de zeggenschap hebben over ons eigen leven? Waarom zou dit dan beperkt moeten worden als je hulp nodig hebt?!’.

Wil je de hele brief lezen? Deze vind je onder Onze acties in het thema Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid.

Goede toerusting belangrijk

Minister Helder vindt ook dat er een goede balans moet zijn. Het pgb is een mooi instrument om persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen. De inzet van informele zorgverleners is heel belangrijk en van waarde, omdat hierdoor meer mensen zorg kunnen geven. De uitvoering zal zo ingericht moeten worden, dat het voor budgethouders werkbaar blijft en we de foute aanbieders zoveel mogelijk buiten de deur houden.

Het PGB-portaal gaat hierbij helpen. Steeds meer mensen willen graag met het portaal werken. Het is gebruiksvriendelijker, vermindert de administratieve lasten en kan fouten met de administratie voorkomen.

Bemiddelingsbureaus kunnen goed ondersteunen bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. Ze wil ze dan ook niet gaan verbieden. Wel denkt ze met goede voorlichting de frauduleuze bureaus aan te pakken.

Zo beoordeel je zelf de kwaliteit van een pgb-bureau

We hebben voor budgethouders al een lijst om zelf de kwaliteit van een bemiddelingsbureau te kunnen beoordelen.

De 10 belangrijkste punten voor een bemiddelingsbureau

De minister geeft tijdens het debat vaker het belang aan van goede voorlichting (toerusting). Het is een nieuwe wereld voor mensen die voor het eerst met een pgb gaan werken. Wat moet je kennen, wat moet je weten en wat moet je kunnen? Door ze goed voor te lichten kunnen mensen een juiste keuze maken voor een pgb en zijn ze in staat goed met een pgb te werken. Hier ligt een belangrijke rol voor Per Saldo. De minister zegt dat zij dit in haar kennismakingsgesprek met ons zal bespreken.

Gebruik kennis van Per Saldo

De Kamerleden geven aan dat ze veel hebben geleerd van hun werkbezoek aan ons. De minister krijgt de tip om ons mee te laten denken in oplossingen. We hebben goed zicht op mogelijkheden om oneigenlijk gebruik en fraude bij pgb te beperken. Alle deelnemers aan het debat zijn het erover eens dat de regels en controle er niet voor moeten zorgen dat mensen hun zorg en ondersteuning niet meer met een pgb kunnen regelen.