In de Wmo is vastgelegd dat iemand die maatschappelijke opvang of beschermd wonen nodig heeft, zich daarvoor bij elke gemeente kan melden. De praktijk is echter dat gemeenten regelmatig mensen weigeren. Ze willen alleen een plek bieden aan mensen die al een binding hebben met de regio. Staatssecretaris Blokhuis heeft een brief naar alle gemeenten toegestuurd om hen te wijzen op hun wettelijke verplichtingen. Daarbij is een factsheet toegevoegd waarin is uitgelegd wat de landelijke toegankelijkheid precies inhoudt en welke afspraken zijn gemaakt om die in de praktijk uit te voeren.

Lees verder op de website van MIND waar u ook de factsheet kunt downloaden.