Tijdig passende hulp: Per Saldo stuurt brief aan Tweede Kamer

Op woensdag 26 juni 2019 is in de Tweede Kamer een overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt ondersteuning voor mensen op het gebied van zelfredzaamheid en wordt uitgevoerd door gemeenten. Per Saldo stuurt een brief aan de Tweede Kamer waarin aandacht wordt gevraagd voor problemen in de Wmo.

Tijdig passende hulp

Momenteel ontvangt Per Saldo veel signalen van mensen die niet op tijd hulp ontvangen. Er zijn onduidelijke aanvraagprocedures en wachtlijsten. Het komt te vaak voor dat de indicatie verlopen is, maar de gemeente nog geen nieuwe indicatie afgegeven heeft. Dit terwijl er wél op tijd een verlenging is aangevraagd. Zo komen mensen zonder hulp te zitten.

Per Saldo wil dat ondersteuning voortgezet kan worden, en dat hulpvragers tijdig passende hulp krijgen. Als gemeenten de toegang tot zorg niet op orde hebben, moeten ze ervoor zorgen dat bij een herindicatie een verlenging kan worden afgegeven. Bij een nieuwe aanvraag moet in ieder geval tijdelijk hulp worden geboden tot de nieuwe indicatie in behandeling wordt genomen.

Daarnaast is het belangrijk dat er langere indicaties worden afgegeven voor mensen met een langdurige beperking, zodat zij niet elk (half) jaar het hele herindicatieproces opnieuw hoeven te doorlopen.

Resultaatgericht indiceren onwerkbaar voor budgethouders

De minister van Volksgezondheid wil resultaatgericht indiceren voor gemeenten mogelijk maken. Dat betekent dat gemeenten bij het stellen van een indicatie voor ondersteuning uitgaan van een resultaat, en niet van bijvoorbeeld een aantal uren. Uit de antwoorden van de minister op Kamervragen blijkt dat hierbij geen rekening is gehouden met het persoonsgebonden budget (pgb). De werkwijze van resultaatgericht indiceren past niet bij een pgb. Een resultaatgerichte indicatie geeft onvoldoende duidelijkheid over hoeveel uren zorg kan worden ingekocht en waarop het budget is gebaseerd.

Per Saldo wil dat de wetswijziging om resultaatgericht indiceren mogelijk te maken niet door gaat. We geven graag in de Tweede Kamer uitleg over waarom resultaatgericht indiceren voor budgethouders onwerkbaar is.

Cliëntondersteuning moet gespecialiseerd en onafhankelijk zijn

Mensen die zaken moeten regelen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen of onderwijs zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom kunnen zij gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. In de praktijk is dit helaas niet altijd goed geregeld. Er ontbreekt vaak deskundigheid en het is de vraag of de cliëntondersteuning altijd onafhankelijk is.

De minister stelt extra geld beschikbaar om cliëntondersteuning te verbeteren. Helaas wordt hierbij onvoldoende rekening gehouden met het pgb. Per Saldo wil dat informatie over het pgb voor iedereen beschikbaar is en wil hier graag in ondersteunen. Zo kunnen mensen een bewuste keuze maken voor een pgb.

Toereikende tarieven voor hulpmiddelen

Regelmatig krijgt Per Saldo signalen over ontoereikende tarieven voor hulpmiddelen. Als men ervoor kiest om met een pgb hulpmiddelen in te kopen is het budget vaak lager dan bij zorg in natura. Mensen met een hulpvraag kiezen vaak voor een pgb omdat het hulpmiddel dan volledig aansluit bij de hulpvraag.

Per Saldo wil dat mensen in staat worden gesteld kwalitatief goede hulpmiddelen in te kopen. We vragen de minister dan ook te zorgen voor toereikende tarieven.

Meer weten?

Het algemeen overleg over de Wmo vindt plaats op 26 juni 2019 in de Tweede Kamer in de Suze Groenewegzaal van 18:00 tot 22:00.

Je kunt de brief voor het algemeen overleg Wmo hieronder downloaden.