In de aanloop naar het begrotingsdebat van VWS op dinsdag 12 december en donderdag 14 december 2017 brengt Per Saldo een aantal pgb-punten extra onder de aandacht. En de belangenvereniging vindt het een geschikt moment om het Tienpuntenplan aan de Kamer aan te bieden. Daarnaast werkte Per Saldo mee aan een artikel in de Volkskrant, gepubliceerd op maandag 11 december 2017.

Aandachtspunten van Per Saldo

 • Toerusting van de budgethouder
  Een punt uit het Tienpuntenplan. Wij hebben de Kamerleden gevraagd om bij de minister te benadrukken dat de toerusting van de budgethouder erg belangrijk is. Als de budgethouder goed is toegerust weet hij wat hij wel en niet mag met het pgb, hiermee kan onder andere fraude en oneigenlijk gebruik worden voorkomen.
 • Voorkomen oneigenlijk gebruik
  Per Saldo ziet problemen rondom de AMvB die wordt opgesteld bij de Wet minimumloon en vakantiebijslag (Wml). Met name als het gaat om nieuwe overeenkomsten die worden afgesloten door budgethouders met familieleden waarbij in andere eenheden dan per uur wordt gedeclareerd (zoals dagdelen en etmalen). Per Saldo is bang dat de budgethouder hierdoor, zonder dat zelf te weten, oneigenlijk gebruik maakt van het pgb.
 • AO pgb
  Voorafgaand aan het AO Zorgfraude is aangegeven dat een apart AO Pgb ingepland zou worden. Dit is nog niet gebeurd. Wij vragen de Kamerleden dan ook dit nogmaals onder de aandacht te brengen.
 • Stapeling
  Per Saldo vraagt aandacht voor de stapeling van zorgkosten voor patiënten en mensen met een chronische aandoening, wij sluiten hiervoor aan bij de brief die de Patiëntenfederatie heeft gestuurd.

Artikel Volkskrant

Hierin geeft Per Saldo uiting aan een belangrijk uitgangspunt: het pgb moet een zelfbewuste keuze van de budgethouder of zijn vertegenwoordiger zijn. Aline Molenaar, directeur legt uit waarom: “Mensen voor wie het te ingewikkeld is, zijn kwetsbaar. Dan zegt een zorgaanbieder: ik doe het allemaal wel, en ligt het gevaar op de loer dat deze minder zorg biedt dan gedeclareerd wordt. Sommige mensen weten niet eens dat ze een pgb hebben.” U leest het artikel op de website van de Volkskrant. Een deel daarvan, in gesprek met een budgethouder, is grotendeels alleen voor abonnees te lezen.

Meer informatie

U kunt de volledige brief die Per Saldo naar de Tweede Kamer stuurde, en het Tienpuntenplan hieronder downloaden. De Patiëntenfederatie stuurde ook een brief. Ook deze kunt u hieronder openen.

Debat volgen

Het debat vindt plenair plaats op dinsdag 12 december 2017 om 18:30 uur en op donderdag 14 december 2017 om 10:16 uur. U kunt het debat live volgen via de livestream (video/audio) van de Tweede Kamer (Plenaire Zaal)