Uit het onderzoek blijkt dat de IGJ onvoldoende optreedt tegen instellingen die niet aan de randvoorwaarden voldoen. Van de 50 onderzochte instellingen scoorden er 48 onvolledig op de gestelde randvoorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld om cliënten die worden vastgezet of ongeschoold personeel dat insuline en sondevoeding toedient. De verbeterpunten worden lang niet allemaal opgepakt blijkt uit de vervolgbezoeken die de IGJ aflegt. Desondanks gaat de IGJ bij deze instellingen niet over tot nadere actie. Uit het onderzoek blijkt dat de IGJ vrijwel nooit een maatregel oplegt, terwijl – ook na een hersteltermijn – de zaken van de thuiszorginstelling niet op orde zijn. Hieruit concludeert de Consumentenbond dat de IGJ onvoldoende effect heeft op het bieden van goede en veilige zorg.

Bij navraag van medewerkers bij de Inspectie blijkt dit voort te komen uit het beleid van proportionaliteit. De te treffen maatregel moet in verhouding staan tot het risico.

Zorg die men thuis nodig heeft, moet goed en veilig zijn

De Consumentenbond concludeert dat de inspectie onvoldoende optreedt tegen organisaties die niet (volledig) aan de randvoorwaarden voldoen die de in IGJ stelt. “Zorg die men thuis nodig heeft, moet goed en veilig zijn”, zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. “Het laten voorbestaan van de zorg die daar niet aan voldoet is onacceptabel. De Consumentenbond vindt dit onacceptabel en eist snel actie van de minister van VWS en de inspectie.”

Wat vindt Per Saldo?

Twee mannen graven wat
Dit is het onderschrift Beeld door: ANP

Aline Molenaar

Ut ullamcorper orci id diam pellentesque sollicitudin. Sed euismod eros odio, non volutpat urna commodo non. Phasellus at lectus eros. Vestibulum gravida mollis felis, vitae feugiat nulla dignissim sit amet.

Aline Molenaar

Wij zijn van mening dat het onderzoek van de Consumentenbond wel iets genuanceerd moet worden. De IGJ kan bij een criterium invullen of hieraan wordt voldaan, deels aan wordt voldaan of niet aan wordt voldaan. Indien de IGJ aangaf dat deels werd voldaan aan een criterium heeft de Consumentenbond dit genoteerd als ‘wordt niet voldaan’, het is dus iets minder slecht gesteld dan het onderzoek doet voorkomen.

Desalniettemin vindt Per Saldo de uitkomsten van dit onderzoek zorgwekkend. Het beleid van het huidige kabinet is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De zorg die thuis nodig is, moet dan wel van een gewaarborgde kwaliteit en veiligheid zijn. De zorg thuis kan ook worden ingekocht met een pgb. Onder de 50 onderzochte instellingen zaten ook pgb-instellingen.

Ook slechte ervaringen?

Indien u ook een slechte ervaring heeft met een thuiszorgorganisatie kunt u deze melden bij een speciaal opgericht meldpunt van de Consumentenbond.

Ga naar het medpunt

Ook slechte ervaringen?

Deel je ervaring hier en we nemen het mee

Stap 1 van 2

50%
    Stel je er prijs op dat we contact met je opnemen om meer over je ervaringen te horen?
    Via de nieuwsbrief?