Wmo

Wat zijn veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En wat doen en vinden wij?

Alle gemeenten (352) hebben elk hun eigen beleid. We verzamelen signalen en gaan hierover in gesprek met een gemeente. Als een gemeente het niet oppakt, bespreken we het met beleidsmakers van de koepelorganisatie van alle gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en/of het ministerie van VWS.

Onze signalen delen we ook in gesprekken met Tweede Kamerleden of in brieven aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een (algemeen) overleg. Gemeenten vragen ons steeds vaker om mee te lezen op verordeningen en beleidsregels.

Wmo-beschikking mag niet resultaatgericht zijn

Er zijn nog altijd gemeenten die resultaat gericht blijven beschikken, ondanks dat het in strijd is met wet en regelgeving. Resultaatgericht beschikken is een benadering waarbij de focus ligt op het bereiken van een specifiek resultaat, bijvoorbeeld ‘een schoon huis’, in plaats van het uitvoeren van bepaalde taken binnen een bepaalde tijd.
De Tweede Kamer nam op 24 oktober 2023 een motie aan, waarin staat dat de Kamer concludeert dat de Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat deze manier van werken zonder tijdsindicatie onvoldoende rechtszekerheid biedt en in strijd is met de wet. Gemeenten die deze werkwijze toepassen dienen deze zo snel mogelijk aan te passen. Vanaf 1 januari 2024 mogen gemeenten alleen nog maar beschikkingen met een tijdsindicatie afgeven. Gemeenten moeten een hersteloperatie te starten voor afgegeven beschikkingen zonder tijdsindicatie.

Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen gaat in op 1 januari 2025

Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk thuis of in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning.

Wil je graag verder lezen? Deze inhoud is alleen voor leden of abonnees. Log in of word lid/abonnee, dan krijg je direct een inlog.

Word lid of abonnee van Per Saldo!

Samen maken we het pgb eenvoudiger en menselijker. We komen op voor je belangen en we zijn jouw bron van kennis en informatie. Met onze hulp wordt het beheren van het pgb een stuk eenvoudiger.

 

Steun ons. Dan steun je het pgb en daarmee je eigen situatie. Zonder jouw lidmaatschap kunnen wij ons belangrijke werk niet doen. Word nu lid!

Als lid of abonnee krijg je

  • Een gratis advieslijn
  • Korting op cursussen
  • Toegang tot onze themadossiers