Wmo

Wat zijn veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En wat doen en vinden wij?

Alle gemeenten (352) hebben elk hun eigen beleid. We verzamelen signalen en gaan hierover in gesprek met een gemeente. Als een gemeente het niet oppakt, bespreken we het met beleidsmakers van de koepelorganisatie van alle gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en/of het ministerie van VWS.

Onze signalen delen we ook in gesprekken met Tweede Kamerleden of in brieven aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een (algemeen) overleg. Gemeenten vragen ons steeds vaker om mee te lezen op verordeningen en beleidsregels.

Wmo-begeleiding mag niet resultaatgericht zijn

Ben je in de problemen gekomen doordat er bij jou een indicatie voor individuele begeleiding is gegeven, waarin geen uren maar alleen een resultaat is omschreven? Dan kun je een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.  Je kan dan de uitspraak van De Centrale Raad van beroep (CRvB) laten zien. Zijn al jouw gegevens bij de gemeente bekend? Vraag dan de gemeente om binnen 2 weken een besluit te nemen op jouw nieuwe aanvraag. Zie ook ons nieuwsbericht van 24 juni 2021.

Invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen op 1 januari 2023 gaat niet door

Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk thuis of in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. De invoering kan op 1 januari 2023 niet doorgaan, omdat het wetsvoorstel niet op tijd kon worden ingediend. Dit kwam door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet. Het is niet bekend wat de nieuwe datum wordt.

Wil je graag verder lezen? Deze inhoud is alleen voor leden of abonnees. Log in of word lid/abonnee, dan krijg je direct een inlog.

Word lid of abonnee van Per Saldo!

Samen maken we het pgb eenvoudiger en menselijker. We komen op voor je belangen en we zijn jouw bron van kennis en informatie. Met onze hulp wordt het beheren van het pgb een stuk eenvoudiger.

 

Steun ons. Dan steun je het pgb en daarmee je eigen situatie. Zonder jouw lidmaatschap kunnen wij ons belangrijke werk niet doen. Word nu lid!

Als lid of abonnee krijg je

  • Een gratis advieslijn
  • Korting op cursussen
  • Toegang tot onze themadossiers