Wmo

Wat zijn veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En wat doen en vinden wij?

Alle gemeenten (352) hebben elk hun eigen beleid. We verzamelen signalen en gaan hierover in gesprek met een gemeente. Als een gemeente het niet oppakt, bespreken we het met beleidsmakers van de koepelorganisatie van alle gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en/of het ministerie van VWS.

Onze signalen delen we ook in gesprekken met Tweede Kamerleden of in brieven aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een (algemeen) overleg. Gemeenten vragen ons steeds vaker om mee te lezen op verordeningen en beleidsregels.

Wmo-begeleiding mag niet resultaatgericht zijn

Ben je in de problemen gekomen doordat er bij jou een indicatie voor individuele begeleiding is gegeven, waarin geen uren maar alleen een resultaat is omschreven? Dan kun je een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.  Je kan dan de uitspraak van De Centrale Raad van beroep (CRvB) laten zien. Zijn al jouw gegevens bij de gemeente bekend? Vraag dan de gemeente om binnen 2 weken een besluit te nemen op jouw nieuwe aanvraag. Zie ook ons nieuwsbericht van 24 juni 2021.

Eigen bijdrage

Door een technisch probleem in de systemen van het CAK is er vertraging in de ontvangst van je facturen voor de eigen bijdrage ontstaan. Vanaf oktober 2020 heb je weer maandelijks facturen ontvangen. En alle facturen over 2020 uiterlijk 31 december 2020. Het CAK vraagt om deze facturen vóór 31 januari 2021 te betalen. Er is eventueel ook een betalingsregeling mogelijk. Daarvoor kun je contact opnemen met het CAK.

Een lijst van nieuwsartikelen