Wlz

Wat zijn veranderingen en ontwikkelingen in de Wet langdurige zorg? En wat doen en vinden wij?

Ieder halfjaar wordt de Regeling langdurige zorg (Rlz) aangepast. In de Rlz staan een hoop regels rond het pgb. We gaan daarom in gesprek met het ministerie van VWS als we zaken in de Rlz gewijzigd willen hebben. Ook vraagt het ministerie van VWS ons vaak vooraf om op voorgestelde wijzigingen onze reactie te geven.

Onze acties

Zorgkantoor moet juistheid besteding pgb vooraf controleren in plaats van achteraf

De controle op de besteding van het persoonsgebonden budget (pgb) is bij de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) ingrijpend veranderd. Sinds de invoering van deze wet moeten zorgkantoren vooraf controleren of het pgb besteed wordt aan de zorg waar het voor bedoeld is. Deze wijziging is bedoeld om de verzekerde te beschermen. De Centrale Raad van Beroep heeft echter geconstateerd dat zorgkantoren in veel gevallen nog steeds achteraf controleren. Dit was gebruikelijk onder de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar dit is niet in lijn met de huidige Wlz.

Het is goed dat het nu in een uitspraak van de rechter is vastgelegd. We vinden ook dat de controle vooraf moet gebeuren. Wanneer je dan een huisbezoek krijgt, kan dit veel meer dienstverlenend zijn. Vandaar dat het PGB Portaal zo belangrijk is. Doe je je administratie via dit portaal? Dan moet eerst de zorgovereenkomst door jou, je zorgverlener en het zorgkantoor worden goedgekeurd. Je kunt daarna alleen declareren wat er in de zorgovereenkomst staat. Dit wordt automatisch gecontroleerd. Budgethouders van de meeste zorgkantoren maken al gebruik van het portaal. In 2022 gaan de laatste budgethouders over naar dit nieuwe systeem. Het is makkelijker, sneller en veiliger. Je hebt meer overzicht over je administratie.

Nieuws over de Wlz