Wlz

Wat zijn veranderingen en ontwikkelingen in de Wet langdurige zorg? En wat doen en vinden wij?

Ieder halfjaar wordt de Regeling langdurige zorg (Rlz) aangepast. In de Rlz staan een hoop regels rond het pgb. We gaan daarom in gesprek met het ministerie van VWS als we zaken in de Rlz gewijzigd willen hebben. Ook vraagt het ministerie van VWS ons vaak vooraf om op voorgestelde wijzigingen onze reactie te geven. Als de regels zijn vastgesteld, komen ze in de Staatscourant. De tarieven die hieronder staan, zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Let op: Verander op tijd je tarieven in het PGB Portaal!

Ben je overgegaan naar het PGB Portaal? En heb je nog nooit iets veranderd? Hou er dan rekening mee dat je ook de zorgbeschrijving moet toevoegen. De zorgbeschrijving is wel bekend bij het zorgkantoor, maar staat niet in het portaal. Deze kon niet automatisch meekomen met alle gegevens.

Spreek je bijvoorbeeld met een of meerdere zorgverleners nieuwe tarieven af? En ga je dit aanpassen in het PGB Portaal op mijnpgb.nl? Vul dan ook de zorgbeschrijving in. Het zorgkantoor moet de zorgbeschrijving goedkeuren. Het kan dus wat langer duren voor je tarieven zijn gewijzigd in het portaal. We hebben via ZN bij alle zorgkantoren gemeld dat ze hiermee te maken gaan krijgen. En daarbij dringend verzocht het snel af te handelen.

Heb je hulp nodig bij het maken van je zorgbeschrijving of vragen over je zorgbeschrijving? Volg dan onze cursus ‘Wat zet je in een zorgbeschrijving?’

Wijzigingen Wlz

Onze acties

Zorgkantoor moet juistheid besteding pgb vooraf controleren in plaats van achteraf

De controle op de besteding van het persoonsgebonden budget (pgb) is bij de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) ingrijpend veranderd. Sinds de invoering van deze wet moeten zorgkantoren vooraf controleren of het pgb besteed wordt aan de zorg waar het voor bedoeld is. Deze wijziging is bedoeld om de verzekerde te beschermen. De Centrale Raad van Beroep heeft echter geconstateerd dat zorgkantoren in veel gevallen nog steeds achteraf controleren. Dit was gebruikelijk onder de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar dit is niet in lijn met de huidige Wlz.

Het is goed dat het nu in een uitspraak van de rechter is vastgelegd. We vinden ook dat de controle vooraf moet gebeuren. Wanneer je dan een (digitaal) huisbezoek krijgt, kan dit veel meer dienstverlenend zijn. Vandaar dat het PGB Portaal zo belangrijk is. Doe je je administratie via dit portaal? Dan moet eerst de zorgovereenkomst door jou, je zorgverlener en het zorgkantoor worden goedgekeurd. Je kunt daarna alleen declareren wat er in de zorgovereenkomst staat. Dit wordt automatisch gecontroleerd. Budgethouders van alle zorgkantoren maken gebruik van het portaal. In 2023 gaan de laatste 3600 budgethouders over naar dit nieuwe systeem. Het is makkelijker, sneller en veiliger. Je hebt meer overzicht over je administratie.

Online huisbezoeken mogelijk

Tijdens de coronacrisis vonden huisbezoeken meestal online plaats. Uit onderzoek blijkt dat veel budgethouders dit hebben gewaardeerd. Ze willen de mogelijkheid van online huisbezoeken graag behouden. Soms kan het nodig zijn om een fysiek huisbezoek af te leggen. Maar als een online huisbezoek voldoet, dan blijft dit de komende jaren mogelijk. Dat hebben de zorgkantoren met minister Helder afgesproken.

Nieuws over de Wlz