Overige wetten

Wat zijn veranderingen en ontwikkelingen in andere wetten die belangrijk zijn voor jou? En wat doen en vinden wij?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Vaste uren aanbieden

Als je met je zorgverlener een oproepovereenkomst hebt, dan moet je je zorgverlener na 12 maanden een overeenkomst met een vast aantal uren aanbieden. Dit zijn de uren die je zorgverlener gemiddeld voor je heeft gewerkt. Je moet dit aanbod binnen een maand doen. Met ingang van 1 juli 2021 heeft je zorgverlener 1 maand de tijd om op je aanbod te reageren.

Spreken jullie een vast aantal uren af? Dan moeten die vaste uren uiterlijk op de eerste dag van de derde maand na deze 12 maanden ingaan (de eerste dag van de 15e maand dus).

Een voorbeeld: Op 1-1-2022 loopt de oproepovereenkomst met je zorgverlener 12 maanden. Je moet dan uiterlijk 31-1-2022 een aanbod hebben gedaan voor vaste uren. Je zorgverlener moet hier uiterlijk 28-2-2022 op reageren. En als je vaste uren afspreekt dan gaan deze uiterlijk op 1-3-2022 in.

Je kunt ook met je zorgverlener afspreken dat je op basis van de oproepovereenkomst blijft werken. Ons advies is om deze afspraak vast te leggen.

Doe je geen aanbod aan je zorgverlener? Dan heeft je zorgverlener recht op de uren die je minimaal zou moeten aanbieden. Je zorgverlener kan dan eisen dat je die uren doorbetaalt.

Oproepkrachten

Onderzoek

Minister Koolmees heeft een brief over het onderzoek naar ervaringen van pgb-zorgverleners met de WAB aan de Kamer gestuurd. In dit onderzoek staan een aantal knelpunten. In de brief staat dat hierover de komende tijd gesprekken met verschillende partijen zullen zijn. Hieronder vind je de brief en het eindrapport van het onderzoek.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). In onze slimme lijst staat alles wat je moet weten over deze wet.

Een lijst van slimme lijsten

    • Overige wetten
    • Wet- en regelgeving

    Over gedwongen zorg voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Wet geldt vanaf 1 januari 2020.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Zie onze informatie in de Toolkit Wonen.

Een lijst van nieuwsartikelen