Overige wetten

Wat zijn veranderingen en ontwikkelingen in de Wab, de Wzd en de Wtza die belangrijk zijn voor jou? Wat doen en vinden wij?

Toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg

Met het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) wil minister Helder het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en toegankelijkheid van de zorg in de toekomst garanderen. Een belangrijke maatregel is dat het loon tussen medewerkers in dienst en zzp’ers vergelijkbaar moet worden. Vanaf 2024 moet het zzp-tarief op CAO-loon gaan lijken.

We zijn ons ervan bewust dat het programma ook kan raken aan de overeenkomst van opdracht die je met een zzp’er afsluit. Het moet voor een budgethouder mogelijk blijven om een zzp’er een hoger tarief te betalen dan iemand in loondienst. Anders wordt het personeelstekort nog groter. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wil je meer lezen? Het volledige programma staat op rijksoverheid.nl. En op www.zzp-erindezorg.nl staat in de blog van Lex Tabak meer uitleg.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. De verstandhouding tussen budgethouder en zorgverlener is vaak minder formeel, meer gericht op flexibele inzet met goedkeuring van beide kanten.

Vaste uren aanbieden

Deze wet bepaalt dat als je met je zorgverlener in de arbeidsovereenkomst ‘werken op oproep’ hebt afgesproken, je een jaar na de start een overeenkomst met vaste uren moet aanbieden. Ook budgethouders moeten zich aan deze wet houden. Deze maatregel geldt niet als je een overeenkomst van opdracht hebt (freelancer, familie) of met een instelling.

Lees bij Werken met een pgb welke afspraken je met je zorgverlener kunt maken en hoe je dat doet.

Onderzoek

Minister Koolmees heeft een brief over het onderzoek naar ervaringen van pgb-zorgverleners met de Wab aan de Tweede Kamer gestuurd. Met hierin een aantal knelpunten. In de brief staat dat hierover de komende tijd gesprekken met verschillende partijen zullen zijn. Hieronder vind je de brief en het eindrapport van het onderzoek.

Onze acties

De uitvoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de flexibiliteit en de bedoeling van het pgb zijn niet met elkaar te combineren. Er zijn ook andere uitzonderingen gemaakt op de wet. En er zal ook een uitzondering gemaakt moeten worden voor budgethouders die een arbeidsovereenkomst hebben met hun zorgverlener.

Het pgb mag alleen worden gebruikt voor zorg/ondersteuning die daadwerkelijk is geleverd. Kun je als budgethouder niet kiezen voor een zorgverlener met vaste uren? Dan heb je te maken met de regels die horen bij de oproepovereenkomsten. We vinden dat minimaal 3 uur uitbetalen voor budgethouders een slechte regel is. Vooral ook omdat bij minder gewerkte uren, de overige uren uit eigen zak moeten worden betaald. Schriftelijk oproepen 4 dagen voor de zorg nodig is, is ook een niet wenselijke, beperkende maatregel. Dat geldt ook voor het schriftelijk wijzigen van werktijd. Budgethouders stemmen altijd af met hun zorgverleners, op de voor hen beiden geschikte manier. Niet per se schriftelijk en al is het een uur van te voren. Ook deze regel sluit niet aan bij de werkwijze van budgethouders.

Uitvoering van deze regels is onmogelijk, behalve als je het als budgethouder uit je eigen zak zou gaan betalen. Je kunt natuurlijk andere afspraken maken met je zorgverlener. Maar kom je in een situatie terecht dat je het oneens bent met je zorgverlener? Dan zal je als budgethouder aan het kortste eind trekken en ook nog met terugwerkende kracht tot 5 jaar.

We brengen deze voor budgethouders beperkende en slecht werkende regels naar voren in al onze overleggen met de minister.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). In onze slimme lijst staat alles wat je moet weten over deze wet. Informatie specifiek voor ouder- en wooninitiatieven vind je in de Toolkit Wonen.

Een lijst van slimme lijsten

    • Overige wetten
    • Wet- en regelgeving

    Over gedwongen zorg voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Wet geldt vanaf 1 januari 2020.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Zie onze informatie in de Toolkit Wonen.

Een lijst van nieuwsartikelen