Wets- en regelwijzigingen

Er zijn elk jaar veranderingen op het gebied van wetten en regels. Op deze plek houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en onze acties.

We doen dit apart voor de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet en de overige wetten. Ouder- en wooninitiatieven hebben met nog meer wetten te maken. Deze vind je in ons thema Wonen en onze Toolkit Wonen.

Wat doen wij?

Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen op verschillende manieren ontstaan. We lobbyen voor aanpassingen, omdat budgethouders problemen ervaren of andere partijen willen een aanpassing. We houden veranderingen in wet- en regelgeving altijd scherp in de gaten en trekken tijdig aan de bel als ze nadelen hebben voor budgethouders. Daar kunnen we jouw ervaringen altijd bij gebruiken.

Dit thema is voor iedereen toegankelijk, dus zowel voor leden als niet-leden. Maar we kunnen ons werk alleen blijven doen en je goed informeren als jij, (vertegenwoordiger van een) budgethouder, professional, betrokkene bij een wooninitiatief, ons steunt.

Wijziging wettelijk minimumloon (wml)

Betaal je je zorgverleners het wettelijk minimumloon? Het tarief verandert twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. De SVB verhoogt het loon van je zorgverlener. Je ontvangt hierover een brief. Tarieven en meer informatie vind je op de website van de SVB.

Opzegverbod arbeidsovereenkomst

Wil je de arbeidsovereenkomst met je zorgverlener stoppen? Dit kan niet als je zorgverlener ziek of zwanger is. Of als je zorgverlener aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof heeft. Dit noemen we een opzegverbod. De SVB informeert je hierover.

Wijzigingen en acties per wet

  • Wet langdurige zorg

  • Zorgverzekeringswet

  • Wet maatschappelijke ondersteuning

  • Jeugdwet

  • Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wet zorg en dwang, Wet toetreding zorgaanbieders.

Nieuws over wet- en regelgeving