Wets- en regelwijzigingen

Er zijn elk jaar veranderingen op het gebied van wetten en regels. Op deze plek houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en onze acties.

We doen dit apart voor de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet en de overige wetten. Ouder- en wooninitiatieven hebben met nog meer wetten te maken. Deze vind je in ons thema Wonen en onze Toolkit Wonen.

Wat doen wij?

Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen op verschillende manieren ontstaan. We lobbyen voor aanpassingen, omdat budgethouders problemen ervaren of andere partijen willen een aanpassing. We houden veranderingen in wet- en regelgeving altijd scherp in de gaten en trekken tijdig aan de bel als ze nadelen hebben voor budgethouders. Daar kunnen we jouw ervaringen altijd bij gebruiken.

Dit thema is voor iedereen toegankelijk, dus zowel voor leden als niet-leden. Maar we kunnen ons werk alleen blijven doen en je goed informeren als jij, (vertegenwoordiger van een) budgethouder, professional, betrokkene bij een wooninitiatief, ons steunt.

Wijzigingen en acties per wet

  • Wet langdurige zorg

  • Zorgverzekeringswet

  • Wet maatschappelijke ondersteuning

  • Jeugdwet

  • Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wet zorg en dwang, Wet toetreding zorgaanbieders.

Tarieven 2021 en 2022

Nieuws over wet- en regelgeving