Werken met een pgb

We willen dat het werken met een pgb makkelijker wordt en verbetert. Dan kun je op een goede manier met je pgb werken. Het hoeft namelijk niet ingewikkeld te zijn om met een pgb te werken. 

De zorg en het contact met je zorgverleners horen bij je dagelijks leven. Net als de pgb-administratie. Je wilt natuurlijk niet dat de zorg en alles eromheen al je energie opslokt.

Onderwerpen thema

In de lobby maken we ons hard voor het verminderen van regeldruk. We willen geen onnodige regels die voortkomen uit controledrang en wantrouwen. De invoering van het administratiesysteem PGB2.0, het PGB Portaal, moet daarom sneller.

Ook is het nodig dat zorg door naasten kan worden gegeven. Het uitgangspunt is namelijk het inzetten van de meest passende hulpverlener. De hulpverlener die het beste in staat is de gestelde doelen te behalen. Of dit nu formeel of informeel is.

En we zien dat tarieven steeds meer onder druk komen te staan. We krijgen hierover veel signalen binnen. Ook hier blijven we pleiten voor toereikende tarieven en uniformiteit voor alle wetten.

Ben je op zoek naar praktische informatie? Ga dan naar Je krijgt een pgb, wat nu? en/of Werken met een pgb.

Onze acties

Veelgestelde vragen

Een lijst van pagina's

  • Informele zorg is zorg gegeven door naasten en door professionals. Deze zorg is onmisbaar en moet dus mogelijk zijn.

  • Tarieven moeten toereikend zijn, zodat je kwalitatief goede zorg kunt inkopen.

In de praktijk

Welke positieve en/of negatieve ervaringen heb jij met informele zorg, verminderen regeldruk, tarieven, werkgeverschap en herindicatie? En heb je tips of mogelijke oplossingen? Laat het ons weten.

Nieuws over alle onderwerpen binnen dit thema