Integraal budget

Met een blik op de toekomst kan een blik op het integraal pgb (i-pgb) niet ontbreken. Integraal wil zeggen dat alle betrokken partijen met elkaar samenwerken om tot een gezamenlijk plan te komen, met 1 toekenning en 1 flexibel budget van 1 loket. Sinds jaar en dag is dit ons ultieme doel.

In de praktijk

Al in 2007 was er een onderzoek naar de haalbaarheid ervan en tot september 2017 is ermee geëxperimenteerd in de gemeenten Delft en Woerden. Als vervolg daarop startte in 2020 in 8 andere gemeenten een nieuwe pilot.

Een i-pgb  bestaat uit budgetten vanuit meerdere zorgwetten of levensdomeinen, zoals werk, onderwijs en vrije tijd. Het i-pgb kan voor een grote groep mensen/gezinnen een enorme meerwaarde hebben, zoals onder anderen:

 • Zorg op maat
 • Meer eigen regie en hierdoor vaak een betere kwaliteit van leven
 • Minder administratieve lasten
 • Minder zorgverleners over de vloer,
 • 1 vast aanspreekpunt etc.

Dit leidt in veel gevallen tot een doelmatigere inzet van zorggeld: er zijn minder kosten, omdat veel zaken gecombineerd kunnen worden.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

In een minicollege deelt Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden zijn visie op de toekomst van het pgb met ons.

Ervaring van een budgethouder

Ze worden ook wel ‘het gezin met de vier wetten’ genoemd. De man van Annette Stekelenburg valt onder de WIA, voor arbeidsongeschiktheid. Oudste zoon Jasper (22) onder de Wmo, de 18-jarige Merlijn onder de WLZ en hun 16-jarige zus Mirthe onder de Jeugdwet.

Zeven jaar geleden was alles nog anders. Stekelenburg, destijds partner van een goedlopend adviesbureau, leefde een onbezorgd en dynamisch leven toen ze werd overdonderd door een sneeuwbal van onheilstijdingen. Allereerst bleek Merlijn de progressieve ziekte myotone dystrofie onder de leden te hebben. Het tast zijn spieren, organen én hersenen aan. Even later bleek echtgenoot Lenard eveneens de – erfelijke – ziekte te hebben. Vervolgens dochter Mirthe. En daarna kreeg Jasper kreeg de diagnose autisme, wat mogelijk een indicatie is dat ook hij myotone dystrofie heeft.

Het hele artikel Een zorgbudget voor het hele gezin vind je op movisie.nl.

Experiment Integraal Budget

Het experiment integraal budget (EIB) heeft als doel om vormen van integrale, levensbrede vormen van zorg- en ondersteuning (zowel met pgb als met arrangementen in natura) uit te proberen. Het is bedoeld voor mensen en/of gezinnen met een meervoudige zorg- en ondersteuningsvraag. Een integraal pgb (Ipgb) bestaat uit budgetten uit meerdere zorgwetten of levensdomeinen, zoals werk, onderwijs en vervoer. Een Ipgb heeft als doelen zorg op maat, meer eigen regie en een betere kwaliteit van leven, een efficiëntere inzet van publieke middelen, minder administratieve lasten en een beter hulpaanbod voor de budgethouder. In de praktijk betekent dit voor de budgethouder 1 plan, 1 vast aanspreekpunt bij de gemeente en 1 flexibel budget.

Deelnemende gemeenten zijn: Den Haag, Roermond, Rotterdam, Leiden, Meppel, Dalfsen, Nieuwegein en Alphen aan den Rijn

Er zijn 21 betrokken partijen, waaronder: het ministerie van VWS, ZN, SVB, SZW, OCW, VNG, Per Saldo, UWV en onderwijsconsultenten.

Begin februari 2020 is het uitvoeringsconvenant door de 21 betrokken partijen getekend. Dit proces heeft veel vertraging opgelopen. Onder andere door het moeizame contact met een aantal partijen voor het maken van afspraken. Gemeenten stonden juist op dat moment al in de ‘aan’ stand en waren klaar om te starten met het experiment. Door de komst van het coronavirus heeft het uiteindelijk nog meer vertraging opgelopen.

Alle partijen vinden het Ipgb enorm belangrijk en staan hier ook achter. Maar toch blijkt het in de praktijk enorm lastig om het zo te regelen dat het ook voor iedereen werkbaar is. Onze acties tijdens huidige experiment:

 • Benadrukken belang geleerde lessen uit eerdere pilot
 • Werven deelnemers
 • Ondersteunen budgethouders/vertegenwoordigers (advies per mail/telefoon en/of aanwezig bij keukentafelgesprek)
 • Trainen medewerkers gemeenten
 • Deelname aan overleggen met alle relevante partijen

We zien dat er binnen een aantal gemeenten nog weinig animo is voor het experiment. Ook het aantal deelnemers blijft achter en de werving van deelnemers gaat zeer moeizaam. Op basis hiervan is besloten om door AEF een onderzoek te laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn door de minister van VWS op 14 september openbaar gemaakt.

Een lijst met 1 Download

Vanwege de uitkomsten stopt het experiment Integraal Budget (EIB), dat sinds 2018 in acht gemeenten loopt. Helaas heeft het experiment, ondanks de inzet van alle partijen, niet het resultaat opgeleverd wat we vooraf voor ogen hadden. Voor de kleine groep deelnemers van het experiment wordt naar een oplossing op maat gezocht.

De onderzoekers adviseren het ministerie van VWS om bij een vervolg vooraf meer ruimte te bieden aan de uitvoering. Wij denken dat een nieuw experiment pas kans van slagen heeft als het wordt uitgevoerd los van – de belangen van – verstrekkers en lokaal beleid en regelgeving. En we vinden dat een nieuw experiment samen met het ministerie van VWS en een middelgrote/grote gemeente goed kan worden uitgevoerd.

Onze oplossing voor de toekomst

Voor onze vereniging is het een helder verhaal. Budgethouders met een levenslange en levensbrede hulpvraag moeten de mogelijkheid hebben om met zo min mogelijk regeldruk hun leven te leiden. Met alles wat ze nodig hebben in 1 flexibel budget. Het is dan niet langer de hulpvrager die langs alle loketten gaat om aanvragen te doen voor verschillende voorzieningen. Het zijn de instanties die dat achter de schermen onderling regelen. Zo zou het volgens ons moeten zijn.

Nieuws over het integraal budget

 • Aan de slag met de aangenomen moties

 • Na nuttig pgb-debat nu verbeterpunten waarmaken

 • Pgb-insteek minister biedt kansen, Per Saldo wil meer

 • Binnenkort stemmen in je gemeente? Hier kun je op letten